Panoramik Radyograflardaki Pozisyon Hataları ve Çeşitli Anatomik Yapıların Görünürlüğü Arasındaki İlişki The Relationship Between Visibility of Various Anatomic Structures and Position Errors On Panoramic Radiography


HAŞTAR E., AKTAN A. M.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi., 26 - 28 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper