Panoramik Radyograflardaki Pozisyon Hataları ve Çeşitli Anatomik Yapıların Görünürlüğü Arasındaki İlişki The Relationship Between Visibility of Various Anatomic Structures and Position Errors On Panoramic Radiography


HAŞTAR E. , AKTAN A. M.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi., 26 - 28 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper