PANORAMİK RADYOGRAFİDE KALSİFİYE STİLOHYOİD KOMPLEKS BELİRLENEN HASTALARDA KLİNİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


DÜZSÖZ R., BOZDEMİR E. , GÖRMEZ Ö. , YILDIRIM D. , AĞLARCI A. V.

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1.ULUSLARARASI KONGRESİ, 17 - 19 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper