Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dani California Video Klini'nin Çoksesli Yapısına Göstergelerarası Bir Bakış

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, cilt.1, ss.1-9, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarihsel Süreçte Rebus ve Kullanım Alanları

YEDİ, ss.31-40, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dijital Kullanıcı Arayüz Tasarımlarında Skemorfik Anlayış

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Yazıları Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gerard Rancinan ın Methamorphoses Adlı Fotoğraflarında Yeniden Üretim

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E, cilt.3, ss.1-23, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amblem ve Logo Tasarımlarında Yalınlaştırmalar

ART-E SANAT DERGİSİ, cilt.3, ss.1-22, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Titanik İmgesinin Yeni Medyada Sunumu Üzerine Bir İnceleme

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.55

Sosyal İçerikli Afiş Tasarımlarında Mizahi Anlatım

3. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler KOngresi (INES), Alanya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.333

Dani Clifornia video Klibi’xxnin Çoksesli Yapısına Göstergelerarası bir Bakış

Humboldt University International Social Sciences and Humanities Conference, Berlin, Almanya, 20 Mayıs 2017

Çizgifilm Karakterlerinin Reklamlar Aracılığı ile Yeniden Sunumu

Dumlupınar Üniversitesi 10. Çizgifilm Animasyon Festivali (1. Uluslararası) 4-6 Mayıs 2016, Kütahya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2016, ss.77-86

Çizgifilm Karakterlerinin Reklamlar Aracılığı ile Yeniden Sunumu

Dumlupınar Üniversitesi 10. Çizgifilm Animasyon Festivali (1. Uluslararası) 4-6 Mayıs 2016, Kütahya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2016, ss.77-86

Sosyo/Kültürel Bilinç Oluşturulmasında Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Grafik Tasarım (ISSN:978-605-9351-06-5)

Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.1

Yasanabilir Bir Kent icin Bilgilendirme Tasarımı

hacettepe üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi 11. ulusal sanat ve sempozyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2015, ss.457-470

David LaChapelle'in Fotoğraflarında Yenidenüretim

Yakın Doğu Üniversitesi, 7. Uluslararası Fotoğraf Günleri, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 01 Mayıs 2011, ss.1