Dani California Video Klini'nin Çoksesli Yapısına Göstergelerarası Bir Bakış


ÇALIŞ ZEĞEREK E. , Bayraktaroğlu A. M.

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-9, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-9

Özet

Red Hot Chilli Peppers müzik grubunun “Dani California” (2006) adlı video klibinin göstergelerarasılık bağlamında incelendiği bu çalışmada, video kliplerin tasarım süreci içerisinde daha önceden üretilmiş olan görüntülerin çok sesliliği kullanmasıyla nasıl yeni bir yapı oluşturduklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Sözü edilen klip, bilinçli bir yenidenüretim örneği olması açısından önem taşımaktadır. Yaklaşık beş dakikalık klip süresince farklı dönemlere ait sanatçıların sahne performanslarından ve kliplerinden alınan kesitler, grup üyeleri tarafından yeniden canlandırılarak çoksesli bir yapı oluşturulmaktadır. Bu nedenle “Dani California” video klibi göstergelerarası bir bakış açısıyla incelenmiştir.

 

Klipte yeniden canlandırılan her bir grubun/sanatçının ortak noktası rock türünde müzik yapmalarıdır. Klip bu özelliği ile ayrışık/parçalı bir yapıya sahipmiş gibi görünse de kendi içerisinde rock müzik tarihini içeren bir bütünlük oluşturmaktadır. Nitekim klipte canlandırılan sahneler incelendiğinde kronolojik olarak 1950-2000 yılları arasındaki 60 yıllık rock müzik tarihinin tek bir video klipte bir araya getirildiği görülmektedir. Bu çalışma sonucunda değerlendirilen klip, postmodernizmin temel unsurlarından biri olan kolaj tekniğini kullanarak, farklı dönemlere ait sahne performanslarına/kliplere yer vermekte ve rock müzik tarihini kapsayan çoksesli yeni bir anlam yaratmaktadır.