Amblem ve Logo Tasarımlarında Yalınlaştırmalar


Bayraktaroğlu A. M. , ÇALIŞ ZEĞEREK E.

ART-E SANAT DERGİSİ, vol.3, no.6, pp.1-22, 2010 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 6
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : ART-E SANAT DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.1-22

Abstract

With the emergence of communal life,concept of identity came into human life and owing to the development of commerce and mass production, stylistic and contextual changes were seen in the concept of identity.In the aftermath of the Industrial Revolution, the increase in consumption led to a corresponding increase in the number of industrial institutions.Therefore. in order to compete with rival firms, to keep up with ever changing circumstances and live up to expectations, they were in need of an identity, which could express their institutional character,which is a multidimensional concept. As a result , for a quick and effective perception of institutional identity , the need for a visual identity faced institutions.

Key Words: Visual identity,Emblem/logo, Restructuring, Simplification Strategy.

Bireylerin sosyal bir varlık olarak bir arada yaşamaya başlamalarıyla birlikte ortaya çıkan kimlik kavramında, ticaretin gelişmesi ve üretimin hızlanması sonucunda biçimsel ve içeriksel farklılaşmalar görülmüştür. Sanayi devrimi sonrasında kitlesel tüketimin fazlalaşması, üretici organizasyonların artmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda organizasyonlar rakipleri arasında fark edilebilmek, değişen/gelişen hayat standartları ve beklentileri doğrultusunda ayakta kalabilmek için kurumsal yapılarını ifade eden bir kimliğe gereksinim duymuşlardır. Bu durum çok yönlü bir kavram olan kurum kimliğinin kolay algılanmasında en önemli ve hızlı bir iletişim unsuru olan görsel kimliğe duyulan ihtiyacı karşımıza çıkarmıştır. Zamanla yeniden yapılanma yoluna giden organizasyonların bir kısmı görsel kimliklerini tamamen değiştirmiş, bir kısmı da görsel kimliklerinin temelini oluşturan amblem/logo tasarımlarında yalınlaştırma yoluna gitmişlerdir. Bu çalışma kapsamında organizasyonların amblem/logo tasarımlarının yeniden yapılanma sürecinde başvurdukları bir yöntem olan yalınlaştırma stratejisi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Görsel kimlik, Amblem/logo, Yeniden Yapılanma, Yalınlaştırma Stratejisi.