Dr.Öğr.Üyesi

Ebru ÖNEM


Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2013

2008 - 2013

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ., Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Quorum Sensing (çevreyi algılama) Sistemi İnhibitörü Olarak Tasarlanan de Novo Moleküllerin Etkileri Üzerinde Çalışmalar.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

2007

2007

Yüksek Lisans

Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarında femA, femB ve femX Genlerinin Saptanması

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

2008 - 2013

2008 - 2013

Öğretim Görevlisi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - 2015

2013 - 2015

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Myo

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Laboratuvarı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler

Lisans

Lisans

Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bakteriyel İletişim Mekanizmaları

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Mikrobiyoloji I

Ön Lisans

Ön Lisans

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı I

Lisans

Lisans

Molecular Biologycal Methods

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Mikrobiyoloji II

Ön Lisans

Ön Lisans

Moleküler Biyolojik Yöntemler

Ön Lisans

Ön Lisans

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı I

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Laboratuvar Uygulamaları I

Ön Lisans

Ön Lisans

Moleküler Biyoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Mikrobiyoloji I

Ön Lisans

Ön Lisans

Hematoloji I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Determination of phenolic compounds and antibacterial activity of Juglans regia

ÖNEM E. , Özaydın A. G.

Biodicon, cilt.11, sa.3, ss.166-173, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Hypericum atomarium Boiss. Farklı Çözücü Ekstraktlarının Klinik Stafilokok Türleri Üzerine Antibakteriyel Etkisi

ÖNEM E. , ÇEVİKBAŞ H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Vişne ve İnsan Sağlığı

ÖNEM E.

Meyve Bilimi, cilt.4, sa.2, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Cytotoxicity of Niaouli Essential Oil On Fibroblast Cells and Inhibition Effect On Virulence Factors of Pa01

SOYOCAK A., ÖNEM E. , AK CAN A.

http://www.utsakcongress.com/Upload/editor/files/utsak20ÖZET20kitabı(4).pdf, 22 - 23 Ağustos 2020, ss.275-276

2020

2020

Niaouli Uçucu Yağının Sitotoksisitesi ve Pa01 de Virülans Faktörleri Üzerine inhibisyon Etkisi

Soyocak A., Önem E. , Ak Can A.

4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2020, ss.276

2018

2018

Çeşitli Turunçgillerin (Limon, Portakal, Mandalina) Yaprak Ekstraktlarının Fenolik Kompozisyonu ve P. aeruginosa PAO1 Üzerine Anti-Swarming Etkileri

Önem E. , ÖZAYDIN A. G.

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 - 27 Ekim 2018, ss.17-23

2018

2018

Vista Rich ve Royal Glory Şeftali Çeşitlerinde Bazı Fenolik Bileşenlerin ve Antibakteriyel Etkilerin Belirlenmesi

ÖNEM E. , Çetinbaş M.

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, 2018, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.179-185

2017

2017

Antibiofilm Effect of Different Essential Oils in P.aeruginosa PAO1

ÖNEM E. , AKALIN R. B.

INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS NATURAL AND HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1211

2016

2016

Farklı Juniperus L Türlerinin P aeruginosa da Biyofilm Oluşumuna Etkisi

ÖNEM E. , AKALIN R. B.

IMCOFE’16: INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA, 11 - 13 Temmuz 2016, ss.643-648

2016

2016

Anestezi Teknikerliği Programı Öğrencilerinin Hasta MahremiyetineBakı ı

ARIN E. , ÖNEM E.

IMCOFE’16: INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA, 11 - 13 Temmuz 2016

2015

2015

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ARIN E. , ÖNEM E. , SAMSUNLU Ö. , DEMİREL T. A.

4th International Vocational Schools Symposium - 2015, Yalova., 21 - 23 Mayıs 2015

2015

2015

Çevreyi Algılama İnhibitörü Olarak Tasarlanan Moleküllerin Pseudomonas aeruginosa da Biyofilm Oluşumuna Etkisi

ÖNEM E. , ULUSOY S. , DÜNDAR Y., TINAZ G.

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 2015, Üsküp, 1 - 05 Eylül 2015

2015

2015

Yürürlüğe konulan yeni yasaların Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına uygulanmasında yaşanan sorunlar

ARIN E. , ÖNEM E. , GÜMRAL N.

4th INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS), Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.1520-1524

2013

2013

The Production Of Natural Based Microcapsules Having Antibacterial Activity.

kayahan e., Aksoy K., ÖNEM E.

6th TEXTEH International Conference, Bükreş, Romanya, 15 - 17 Ekim 2013, ss.415-427

2013

2013

Preparatıon Of Antıbacterıal Mıcrocapsules Contaınıng Clove Oıl For Textıle Applıcatıons

kayahan e., Aksoy K., ÖNEM E.

8th International Conference - TEXSCI, Liberec, Çek Cumhuriyeti, 23 - 25 Eylül 2013, ss.375-383

2013

2013

The Productıon Of Antıbacterıal Mıcrocapsule Contaınıng Rosemary Oıl Usıng Complex Coacervatıon Method

kayahan e., aksoy k., ÖNEM E.

14. Ulusal & 1. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2013, ss.1529-1535

2005

2005

Alanoğlu G Polat M Öğüt S Tola T Ture E Kisioğlu N Canatan D Apheresis experience of Süleyman Demirel University Blood bank Apheresis unit 5 9 Oct 2005 Antalya

ALANOĞLU E. G. , POLAT M., ÖĞÜT S., TOLA T., ÖNEM E. , CANATAN D.

15th Congress of the Interdisciplinary European Society for Haemapheresis and Haemotherapy and 2th National Congress of Haemapheresis, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2005

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

ÜyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS NATURAL AND HEALTHY LIFE

Katılımcı

Konya-Türkiye

2016

2016

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA.

Katılımcı

Odesa-Ukrayna

2015

2015

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA

Katılımcı

Skopje-Makedonya

2015

2015

4th International Vocational Schools Symposium.

Katılımcı

Yalova-Türkiye

2012

2012

XXXV Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2011

2011

International Symposium on Drug Research and Development

Katılımcı

-Türkiye

2009

2009

1st International 5th National Vocational Schools Symposıum

Katılımcı

Konya-Türkiye