KÜLTÜR BALIKLARINDAN İZOLE EDİLEN AEROMONAS HYDROPHİLA SUŞLARINDA FENOLİK BİLEŞENLERİN ÇEVREYİ ALGILAMA SİSTEMİ ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ VE SUŞLAR ARASINDAKİ KLONAL İLİŞKİNİN PULSED FIELD JEL ELEKTROFOREZ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ


Öğrenci: Nurdan Filik

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ayşegül Kubilay

Eş Danışman: Ebru Önem