Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GRİ TEMELLİ MALİYET TAHMİNİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.453-461, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürekli Kontrol ve Risk Değerlendirmesi Kapsamında Bir Sürekli Denetim Uygulaması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.67-85, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DEKİ ADLİ MUHASEBECİLİĞİN HAKİMLERİN BAKIŞ AÇILARI BAĞLAMINDA ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.20, ss.43-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özsermaye Kârlılığı ve Hisse Basına Kazanç Açısından Kapsamlı Kârın İncelenmesi (2009-2011)

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,, cilt.27, no.3, ss.55-80, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tedarik Zinciri Faaliyetlerinin Maliyetleri ve Dış Kaynak Kullanımı İlişkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.9-27, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Kaizen Maliyetleme

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.5, ss.21-36, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A PROPOSAL OF INTEGRATED REPORT PATTERN IN A COMPANY IN THE SCOPE OF SUSTAINABILITY

14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, Tirane, Arnavutluk, 11 - 13 Ekim 2017, ss.106-108