ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI VE HİSSE BAŞINA KAZANÇ AÇISINDANKAPSAMLI KÂRIN İNCELENMESİ (2009-2011)


SENAL S., ASLANTAŞ ATEŞ B., ACAR D.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.3, pp.55-80, 2013 (Peer-Reviewed Journal)