Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE KEY ACTORS OF KNOWLEDGE PRODUCTION FUNCTION IN TURKEY: THE ROLE OF UNIVERSITIES AS A KNOWLEDGE PRODUCER

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.11, ss.344-354, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmaris İlçesinde Otel İşletmecilerinin Bakış Açısıyla Turizm-Kalkınma İlişkisi

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, cilt.1, ss.57-73, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Kalkınma Politikalarının Etkinliğinde Demografik Yapının Etkisi: Şarkîkaraağaç Örneği

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, ss.31-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Milletvekili Genel Seçimleri Üzerine Bir Mekânsal Bağımlılık Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sembolik Bilginin Turizm Üzerine Etkisi: Antalya’da Rus Turistlerin ve Kendine Özgü Mekanların Birlikte-(D)Evrimi

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, ss.11-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Kamu Harcamalarının Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye Örneği", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi 2(1), ss: 40-59, 2014.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.40-59, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Genç Nüfusun Zaman ve Mekân Perspektifi ile Düzey2 Bölgeleri Üzerinde Analizi

19. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

TÜRKİYE’DE YAŞANABİLİR KENT OLMA BOYUTLARININ MEKÂNSAL OTO KORELASYON TESTLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2019

The Effects of Tourism on Economic Growth

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): Sustainable Global Competition, 5 - 07 Ekim 2017

Verimlilik - Ücret İlişkisinin Sosyal ve Ekonomik Yönden Farklı Bir Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, Macaristan, 25 - 30 Ağustos 2015

Antalya Körfezi Turizm Yoğunlaşmasının Mekansal Belirleyicileri ve Ekonomik Etkileri

6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015

The Impact of the Location of Downtown Hotels on Tourism Development and Pricing in Antalya

Regional Studies Association Annual International Conference ’xxDiverse Regions:Building Resilient Communities and Territories’xx, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2014

The Plastic the Dependant and the Path The Interplay between Knowledge Dynamics and Tourism Sector The Evolution of Football Tourism in Antalya

The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, 25 - 27 Ocak 2012

EMERGING REGIONAL PLANNING STRUCTURES IN TURKEY: LIMITS AND CHALLENGES

Regional Studies Association Annual International Conference, Newcastle, Avustralya, 4 - 06 Nisan 2011, ss.17-20

How to Capture Mobile Knowledge in Tourism Sector Co R evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places HIP in Antalya

Regional Studies Association Annual International Conference ”Regional Development and Policy - Challenges, Choices and Recipients”, 17 - 20 Şubat 2011

Isparta İlinin Gelişmesinde Sanayi ve Ticaretin Yeri ve Önemi

Isparta Valiliği İl Kalkınma Semineri, Isparta, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2010, ss.1

Ücret Düzeyleri ve Verimliliğin İstihdam Etkisi

12. Çalışma İlişkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2010

Bilgi Dinamikleri Mekansal İnovasyon Modellerini Aşmak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kent ve Bölge Araştırmaları Merkezi, I. Arama Konferansı, 20 - 21 Mayıs 2010

Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: Shannon-EGEV Örneği

Bölgesel Kalkınma Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2009, ss.222-228

From Territorial Innovation Models to Knowledge Dynamics The Case of Rixos Group

International Davras Conference on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Confrontations, Isparta, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2009

Telecommunication Sector in Bosnia and Herzegovina An Overview Telecommunication Regulation Sustainable Development

International Symposium on Sustainable Development ISSD’09, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 11 Haziran 2009

Isparta’da Orman Ürünleri Endüstrisi Rekabet Sorunları

II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Isparta, Türkiye, 19 - 21 Şubat 2009, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

The Relationship Between Economic Growth And Regional Inequalities in Turkey

The Most Recent Studies in Science and Art, Arapgirlioğlu H., Atik A., Hızıroğlu S., Elliot R., Atik D., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.955-966, 2018

Monetary Policies in EMEs

Issues in Emerging Market Economies, Sönmez Alper, Çetin Dilek, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.289-304, 2018

Isparta Orman Ürünleri Endüstrisi Sektörünün Araştırılması

Isparta Valiliği Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü İle Isparta Ticaret Ve Sanayi Odası Yayını, Isparta, 2008