Bilgi Dinamikleri Mekansal İnovasyon Modellerini Aşmak


DULUPÇU M. A. , ÜNLÜ H., DEMİREL O., SUNGUR O., SEZGİN A.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kent ve Bölge Araştırmaları Merkezi, I. Arama Konferansı, 20 - 21 May 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text