Bilgi Dinamikleri Mekansal İnovasyon Modellerini Aşmak


DULUPÇU M. A., ÜNLÜ H., DEMİREL O., SUNGUR O., SEZGİN A.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kent ve Bölge Araştırmaları Merkezi, I. Arama Konferansı, 20 - 21 May 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes