Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • Devam Ediyor Doktora

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

 • Devam Ediyor Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --, Türkiye

 • Devam Ediyor Lisans

  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Turizm Sektöründe Konaklama Tesisi Fiyatlandırmasının Mekansal ve Niteliksel Belirleyicileri: Antalya Körfezi Örneği

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

 • 2008 Yüksek Lisans

  Turizmde Müşteri Kaynaklı Mekansal Bilgi Dinamikleri -Antalya Örneği-

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce