"Kamu Harcamalarının Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye Örneği", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi 2(1), ss: 40-59, 2014.


ÇELİKKAYA S., SEZGİN A.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.40-59, 2014 (Peer-Reviewed Journal)