Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Determination of cyber accessibility of teacher made tests/exams

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.8, no.3, pp.553-569, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Modeling the Relationship between Motivation, Learning Approach, and Academic Achievement of Middle School Students in Turkey

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.4, pp.187-199, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Bir Bilim Dalı Mıdır? Matematik Öğretmen Adaylarının Bilim-Matematik İlişkisine Dair Algıları

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, no.1, pp.407-419, 2019 (Other Refereed National Journals)

Determining the Variables that Affect the Reading Motivation of Educational Faculty Students

Educational Research and Reviews, vol.12, no.13, pp.660-676, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

MATEMATİK DERSİ DÖNEM SONU PUANINI OLUŞTURAN BİLEŞENLERİN İNCELENMESİ: PERFORMANS GÖREVLERİNİN KALDIRILMASI

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.75-91, 2017 (Other Refereed National Journals)

Predictive Power of Primary and Secondary School Success Criterion on Transition to Higher Education Examination Scores

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.7, no.2, pp.309-334, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Effects Of Teaching Fractions By Using Concept Map On The Achievement Of Sixth Grade Students

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-12, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitim Fakültesi Yöneticilerinin Akreditasyon Sürecine Yönelik Görüşleri

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 01 December 2019

Testlet Response Theory Models

2ndInternational Congress of Human Studies, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.212

Test Fairness for Disabled Students

2ndInternational Congress of Human Studies, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019

Türkiye’de Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri ile İlgili Çalışmalar: Tematik Bir İnceleme

4. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 26 September 2019 - 28 September 2018, pp.53-54

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Eğitimine Yönelik Bilişsel Yapılarındaki Değişiminin İncelenmesi

4. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.41-42

An investigation into some variables affecting mathematics achievements of secondary school students

International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME 2019), Konya, Turkey, 11 - 13 July 2019, pp.312-313

Investigation of the operational knowledge levels of the 7th gradestudents’xx about central tendency

International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME 2019), Konya, Turkey, 11 - 13 July 2019, pp.351-352

Modeling the Relationship between Motivation, Learning Approach, and Academic Achievement of Middle SchoolStudents in Turkey

VIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1672-1674

IS MATHEMATICS CONSIDERED A SCIENCE? PERCEPTIONS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES ON SCIENCE AND MATHEMATICS

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 28 April - 01 May 2018

INVESTIGATION OF MATHEMATICAL RESPECTIVE-INTEREST LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE TECHNOLOGY (ICEMST), 28 April - 01 May 2018

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE ELEMENTARY MATH TEACHERS ABOUT ’xxMATHEMATICS TEACHER’xx

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE TECHNOLOGY (ICEMST), 28 April - 01 May 2018

Uygulama Öğretmenlerinin Okul Deneyimi Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Hakkındaki Görüşleri Nelerdir?

2. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (ICOESS 2018), Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2018

Matematik Öğretmenlerinin Ortaokul Matematik Dersinde Somut Materyal Kullanımına İlişkin Görüşleri Nelerdir?

2. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (ICOESS-2018), SİDE-ANTALYA, Turkey, 4 - 07 April 2018

MATEMATİK VE TEKNOLOJİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VEGÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

II. INES ULUSLARARASI AKADEMİKARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 18 - 21 October 2017

COMPARISON OF BAYESIAN MODEL AVERAGING AND LINEARREGRESSION PREDICTION POWERS

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 - 14 May 2017

Deconstructing Teacher Candidates’ Metaphors for Mathematics, Technology, and Teaching Using Technology

Society for Information Technology Teacher Education International Conference, United States Of America, 2 - 05 March 2015, pp.2674-2675

Ücretli Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 5 - 07 May 2011

Books & Book Chapters

Zaman Serileri Analizi

in: Herkes İçin Çok Değişkenli İstatistik, Cem Oktay GÜZELLER, Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.185-224, 2020

Bölünebilme Kuralları ve Ortak Katların En Küçüğü (OKEK), Ortak Bölenlerin En Büyüğü (OBEB)

in: İlkokulda Temel Matematik, Doç. Dr. Veli TOPTAŞ, Editor, Vizetek, Ankara, pp.77-128, 2019

4.Yabancı Dil Eğitiminde Öğretmenler Tarafından Yapılan Ölçme ve Değerlendirme Hataları

in: Farklı Yönleriyle Yabancı Dil Öğretimi 2, Yılmaz Hasan, Yücel Erdinç, Üğüten Durak Selma, Şanal Fahrettin, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.43-61, 2018