Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YEME BAĞIMLILIĞI

CURRENT ADDICTION RESEARCH, cilt.2, sa.2, ss.54-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Duygudurum Düzenleme Ve Dürtüsellik İle Yeme Tutumları İlişkisi

V INES Human and Civilization Congress From Past To Future, Antalya/Alanya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019

Kitap & Kitap Bölümleri