Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Üzerine Bir Bakış


Creative Commons License

Kafes A. Y.

HUmanistic Perspective, vol.3, no.1, pp.186-194, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.47793/hp.867111
  • Title of Journal : HUmanistic Perspective
  • Page Numbers: pp.186-194

Abstract

Depresyon ve anksiyete toplumda en sık karşılaşılan iki hastalıktır. Bu hastalıkların beraber görülme olasılığı da oldukça yüksektir.

Yapılan araştırmalarda depresyon hastalarının %75’inde aynı zamanda anksiyete bozukluğu da olduğu tespit edilmiştir. DSM 5 ile

anksiyete bozuklukları başlığı altında birçok anksiyete hastalıkları belirlenmiştir. Depresyonun tanı grubunda yer alan semptomlara

göre eşlik eden anksiyete bozukluğu da değişebilir. Bununla beraber depresyon tedavisinde eğer hastalığa anksiyete bozukluğu eşlik

ediyorsa anksiyete göz ardı edilmemelidir. İlaç kullanımında sadece depresyon hastalarına göre ilacın miktarı daha fazla

verilmelidir. Terapi sürecinde ise her iki hastalıkla koordineli olarak gidilmelidir. Makalenin amacı bu iki hastalık arasındaki ilişkiye

literatür kapsamında ışık tutmaktır. Ayrıca hangi semptomun hangi anksiyete bozukluğu ile ilişkisi olabileceğine dair görüş

bildirmektir.