Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Tefsîr Kaynaklarında Âyetlerin İsm-i Tafdîl İfadeleriyle Tavsîfi Hakkında Bir İnceleme"

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.89-113, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kur’ân’da “Âmene” Fiili ve Müştaklarına Dair Dilbilimsel Tefsîr Yönünden Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ss.35-61, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri