Yasin ve Mülk Surelerinin Mukayeseli Bir İncelemesi


BULUT A.

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLMİ MECMUASI, no.17, pp.5-22, 2012 (Peer-Reviewed Journal)