Ebû ‘Ubeyd Kâsım b. Sellâm (ö. 224/838)’ın Kitâbu Fezâili’l-Kur’ân’ı -Bir Kavram ve Eser İncelemesi-


BULUT A.

Fecr Yayınevi, Ankara, 2018

  • Yayın Türü: Kitap / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Fecr Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Ebû ‘Ubeyd Kâsım b. Sellâm (ö. 224/838)’ın kitabı, Fezâilu’l-Kur’ân başlığıyla telif edilen ilk eserlerdendir. Bunun yanı sıra hem kapsamlı muhtevası hem de literatürdeki yeri ve kaynaklık değeri açısından dikkat çekmektedir. Zira kitap; Kur’ân-sünnet ilişkisini, sahâbe-tâbiun ve sonrası neslin yaklaşım ve uygulamalarını nakleden muteber kaynaklar arasında sayılmıştır. Nitekim hicrî ilk iki yüzyılın Kur’ân anlayışını itikâdî ve amelî yönlerden ortaya koyan, Kur’ân ilimlerine dair çeşitli hususları ele alan çok sayıda rivâyet yer almaktadır. Elinizdeki bu çalışmada, büyük teveccüh gören Ebû ‘Ubeyd’in kadîm eseri öncelikle ismi sonra da mevzuları açısından incelenmiştir. Zira Fezâilu’l-Kur’ân, kavram olarak geniş bir içeriğe sahiptir; söz konusu durum da Ebû ‘Ubeyd’in kitabında açıkça müşahede edilmektedir.