KUR’ÂN’DA “ÂMENE” FİİLİ VE MÜŞTAKLARINA DAİR DİLBİLİMSEL TEFSÎR YÖNÜNDEN BİR İNCELEME


BULUT A.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.35-61, 2018 (Peer-Reviewed Journal)