Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RİSK ODAKLI İÇ DENETİMİN STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.11, ss.290-301, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Aşkı (Calling) Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.167-188, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEKİ EĞİTİMİN GELECEK VİZYONU İNSANKAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN BİRBÜROKRATİK MODEL DENEMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.397-413, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FARKLILIK YÖNETİMİ ALGISININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNEETKİSİ: EĞİTİM YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ UNESAK 2018, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.339-356

Narsizm ve Hubris Sendromu. İnsan Kaynakları YönetimiBağlamında Bir Değerlendirme

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.1755-1764

Örgütsel Güç Kaynaklarının Yöneticiler Tarafından Algılanması Üzerine Nitel bir Araştırma

INNOVATION AND GLOBAL ISSUESIN SOCIAL SCIENCES III, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.877-886

Implementation of Eating Behaviours with Nutritional Awareness Programme In Primary School Children

ICCON 2018 : International Conference on Childhood Obesity and Nutrition, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 9 - 10 Temmuz 2018, cilt.71, ss.172

Türkiye ve Romanya’nın Eğitim Yönetimi Sistemlerinin Karşılaştırılması

8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 6 - 11 Eylül 2017

MEB Ulusal Öğretmen Strateji Belgesinin İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.22-32

Türkiye'de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmaların İncelenmes: Milli Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği

IV.İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.400-401

Kitap & Kitap Bölümleri

Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri ÖğretmenlerininÖrgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçgin, Editör, EKİN YAYINEVİ, Bursa, ss.245-266, 2019

A Qualitative Research on the Perceptions of Administrators about Organizational Power Resources

Contemporary Services Management Issues −Multidisciplinary Perspectives −, Elbeyi Pelit / H. Hüseyin Soybali / Ali Avan, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.187-208, 2018

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞLEVLERİ AÇISINDANULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ’xxNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDEAKADEMİK ÇALIŞMALAR, Rıza KARAGÖZ, Timuçin KODAMAN, Marijan PREMOVIĆ, Editör, İvpe Cetinje, Montenegro, Cetinje, ss.477-494, 2018

GÖÇ VE MÜLTECİLER EKSENİNDE MEB’İN POLİTİKALARININ SÜREÇ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ..

21.YÜZYILDA ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİLER: BİR TÜRKİYE PERSPEKTİFİ, Dr. Hasan Hüseyin Aygül, Dr. Erdal Eke, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.123-148, 2018