Yöneticilerin Sosyal Sermaye Düzeylerinin ÖrgütselÖzdeşleşme Algıları Üzerine Etkisi


YILDIRIM A. , DEDE A.

11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-11, 17 - 21 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text