Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Aralık 2017 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Temmuz 2017 MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi