Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Otobüs Şoförlerinin Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma

Çalışma ve Toplum, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sosyal Politika Analizi: Türkiye’de Asgari Ücret Uygulaması

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi/Journal of Social Policy Conferences, cilt.76, sa.1, ss.181-212, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ESKİ HÜKÜMLÜ BİREYLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİNGÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İkdisadi İdari Bilimler Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.369-384, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gümüş Ekonomi ve Aktif Yaşlanma Bağlamında Toplumsal Katılım

İş ve Hayat, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMLERİNİN YENİDEN YAPILANMA SORUNSALI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınlara Uygulanan Sosyal Politikalara Yönelik Halkın algı ve Tutumlarının Araştırılması: Burdur İli Örneği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION OF PUBLIC PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS THE SOCIAL POLICIES APPLIED TO WOMEN: THE CASE OF BURDUR URBAN CENTER

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.5, sa.2, ss.302-316, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

”KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi-Girişimcilik İlişkisi: Eğitim Alıp İş Kurmayanlar Üzerine Bir Araştırma.”

İş ve Hayat Dergisi Ekonomi Hukuk ve Sosyal Politika, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’xxde Asgari Ücretin Hukuksal Yönü

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and SciencesSosyal Bilimler Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma Hayatında Tarımda Kadın ve Sorunları: Ağlasun İlçesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Türkiye’de Asgari Ücret: 1951-2003

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’xxde Kayıtdışı İstihdam Gerçeğine Bir Bakış

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’xxDE ASGARİ ÜCRETİN MALİ YÖNÜ

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLAMÜCADELEDE BÜTÜNCÜL BİRYAKLAŞIM: İŞ DÜNYASI,SİVİL TOPLUM, KAMU VEÜNİVERSİTE BİRLİKTELİĞİ

İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor Akademik Rapor, Adem Korkmaz, Editör, EPAMAT Basım Yayın LTD.ŞTİ, Ankara, ss.84-92, 2017

Türkiye’xxde Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Politikaları

İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor Akademik Rapor, Adem Korkmaz, Editör, EPAMAT Basım Yayın LTD ŞTİ, Ankara, ss.92-106, 2017

"Belediyelerde Bir Personel Politikası Olarak Taşeronlaşma Sorununun Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi",

Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Ed: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın, , Editör, PEGEM Akademi Yayınları, Ankara, ss.845-862, 2013