Kadınlara Uygulanan Sosyal Politikalara Yönelik Halkın algı ve Tutumlarının Araştırılması: Burdur İli Örneği


Arısoy A., KORKMAZ A.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018 (ESCI)