General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Program
İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Contact