General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri Bölümü, Iş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Metrics

Publication

32

Citation (WoS)

19

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals