Çalışma Hayatında Tarımda Kadın ve Sorunları: Ağlasun İlçesi Örneği


KORKMAZ A., UÇAR TÜFEKÇİ N.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007 (Peer-Reviewed Journal)