Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

New mathematical annuity models in a skip payment loan with rhythmic skips

ENGINEERING ECONOMIST, cilt.61, ss.70-78, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN ECONOMIC ORDER QUANTITY MODEL FOR LOTS CONTAINING DEFECTIVE ITEMS WITH REWORK OPTION

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, cilt.22, ss.683-704, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A HOME FINANCING MODEL BASED ON PARTNERSHIP WITH PIECEWISE GEOMETRIC GRADIENT SERIES REPAYMENTS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, ss.37-40, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN ECONOMIC PRODUCTION QUANTITY MODEL WITH RANDOM DEFECTIVE RATE IN IMPERFECT PRODUCTION PROCESSES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, ss.923-929, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An economic order quantity model with defective items and shortages

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, cilt.106, ss.544-549, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tam Sayılı Doğrusal Programlama Metodu İle Entansif Hayvancılık İşletmesinin Kapasite Planlaması: Konya (Ereğli) Örneği

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.33, no.1, ss.31-45, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An EPQ model with imperfect items using interval grey numbers

An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, cilt.5, ss.21-32, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarı Modellerinde Yeni Açılımlar

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.383-406, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Portföy Seçimi Problemine Bulanık Mantık Yaklaşımı

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.6, ss.89-107, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)