Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

New mathematical annuity models in a skip payment loan with rhythmic skips

ENGINEERING ECONOMIST, cilt.61, sa.1, ss.70-78, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN ECONOMIC ORDER QUANTITY MODEL FOR LOTS CONTAINING DEFECTIVE ITEMS WITH REWORK OPTION

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, cilt.22, sa.6, ss.683-704, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A HOME FINANCING MODEL BASED ON PARTNERSHIP WITH PIECEWISE GEOMETRIC GRADIENT SERIES REPAYMENTS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, sa.1, ss.37-40, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN ECONOMIC PRODUCTION QUANTITY MODEL WITH RANDOM DEFECTIVE RATE IN IMPERFECT PRODUCTION PROCESSES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, sa.4, ss.923-929, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An economic order quantity model with defective items and shortages

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, cilt.106, sa.2, ss.544-549, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ekonomik Sipariş Miktarı Modellerinde Talebin Kısmen Ertelenmesi ve Bir Uygulama

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.11-32, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Durumlar Altında Geliştirilen Stok Kontrol Modelleri Yazın Taraması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.19-31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tam Sayılı Doğrusal Programlama Metodu İle Entansif Hayvancılık İşletmesinin Kapasite Planlaması: Konya (Ereğli) Örneği

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.31-45, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaklığa Dayalı Yeni Bir Konut Finansman Modeli: Örnek Uygulamalar

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.14-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Portföy Yönetiminde Sistematik Olmayan Riski Azaltacak Bir Doğrusal Programlama Model Önerisi

Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, cilt.6, ss.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An EPQ model with imperfect items using interval grey numbers

An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, cilt.5, sa.1, ss.21-32, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Economic Order Quantity Model for Defective Itemsunder Permissible Delay in Payments and Shortage

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİPARİŞ TOPLAMA VE KAPASİTE KISITLI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN HİYERARŞİK ÇÖZÜMÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parçalı Geometrik Değişimli Geri Ödemelere Sahip Yeni Borç Ödeme Problemleri için Matematiksel Modeller

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.51, sa.588, ss.73-78, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Aritmetik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.53-59, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Geometrik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansman Modeli

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.475-484, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Generalized Formulae For Islamic Home Financing Through The Musharakah Mutanaqisah Contracts

Afro Eurasian Studies, cilt.1, sa.1, ss.127-134, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarı Modellerinde Yeni Açılımlar

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.383-406, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ödemelerde Gecikmeye İzin Verilmesi Durumu Altında Ekonomik Sipariş Ve Üretim Miktarı Modelleri Literatür Taraması

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.351-368, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rassal Olarak Kusurlu Üretim Yapan Üretim Süreçleri İçin Ekonomik Üretim Miktarı Modeli

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.23, sa.4, ss.923-929, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orman Ürünleri Endüstrisinde Benzetim Destekli Çalışmalar ve Bir Örnek Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, cilt.1, sa.2, ss.141-155, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Portföy Seçimi Problemine Bulanık Mantık Yaklaşımı

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.89-107, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Depo Operasyonları Ve Sipariş Dağıtım Faaliyetlerinin Eş Zamanlı Optimizasyonu İçin Genetik Algoritma Esaslı Yöntemler

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.61

An Economic Order Quantity Model for Defective Items under Permissible Delay in Payments and Shortage

1st International Conference on Economic and Social Studies 2013, May 10-11 2013, Sarajevo- Bosnia Herzegovina, 10 - 11 Mayıs 2013

Rassal Kusurlu Üretim Şartlarında Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Ekonomik Üretim Miktarı Modeli Geliştirilmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2012, ss.227-228

Bir borcun düzenli atlamalı taksitlerle ödenmesi problemleri

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2011, ss.143