EROĞLU Abdullah ÖMÜRBEK Nuri 1998 Doğrusal Programlama Tekniği İle Meşrubat Sektöründeki Bir İşletmede Ürün Bileşiminin Bulunması Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 Güz 97 103 Isparta Türkiye


EROĞLU A., ÖMÜRBEK N.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.1, no.3, pp.97-103, 1998 (Peer-Reviewed Journal)