Tam Sayılı Doğrusal Programlama Metodu İle Entansif Hayvancılık İşletmesinin Kapasite Planlaması: Konya (Ereğli) Örneği


Kara H., EROĞLU A.

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.33, no.2, pp.31-45, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, usage of capacity of intensive stock farming with low capacity was increased. The business, aims to produce efficiently by raising the low capacity. In order to achieve these objective, purchase of new animals and the sale of animals not considered to be in herd have been determined. Purchase of new animals related to integer programming model increases the milk production and the number of calves, reduces the maintenance and feeding costs of calves and provides extra cash inflow compared to a routine production. In this production model, unit cost per animal is reduced and the return of investments is accelerated. The company; realizes profit maximization and cost minimization by expanding the milk production unit and decreases the costs

Bu çalışmada düşük kapasiteli üretim yapan entansif süt işletmesinin kapasite kullanım derecesi(KKD) artırıcı bir kapasite planlaması yapılmıştır. İşletme; düşük sürü kapasitesini artırarak verimli üretim yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, üretime katkı sağlayacak yeni hayvan alımı ve üretime uzun süre gir(e)meyen hayvanların satışı sözkonusudur. Tasarlanan Tamsayılı Programlama (TP) modelinde yeni hayvanların alımı; normal şartlarda rutin üretim yapan bir işletmeye göre süt üretimini ve buzağı sayısını artırmakta, buzağıların bakım ve besleme maliyetini azaltmakta ve ekstra nakit girişi sağlamaktadır. Bu üretim modelinde, hayvan başına düşen birim işçilik maliyeti azalmakta ve yatırımların işletmeye geri dönüşü hızlanmaktadır. İşletme; üretim birimi olan sağmal sürüyü büyüterek ve maliyetleri azaltarak kâr maksimizasyonunu ve maliyet minimizasyonunu beraber gerçekleştirmektedir