Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GÜNCEL HABERLERİN REKLAM KAMPANYALARINA YANSIMASI

Yıldız Journal of Art and Design, cilt.6, sa.2, ss.130-152, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TELEVİZYON DİZİLERİNİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE LOGO

Yıldız Journal of Art and Design, cilt.5, sa.2, ss.67-88, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

TEKNOLOJİ İLE BÜYÜYEN YENİ NESİL İÇİN İNTERAKTİF MÜZELER

Medeniyet Sanat, cilt.4, sa.2, ss.95-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknoloji İle Büyüyen Yeni Nesilİçin İnteraktif Müzeler

Medeniyet Sanat, cilt.4, sa.2, ss.95-111, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

15. YY. AVRUPA VE OSMANLI EL YAZMA KİTAPLARINDA YAZI, SÜSLEME VE TASARIM ANLAYIŞI

Yıldız Journal of Art and Design, cilt.4, sa.2, ss.104-127, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YİRMİBİRİNCİ YÜZYILIN FONT TASARIMLARINDA OKUNURLUK ÜZERINE ÇALIŞMALAR

Idil Journal of Art and Language, cilt.6, sa.38, ss.62-85, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ ÇADIR GELENEĞİNİN OSMANLI MİNYATÜR SANATINA YANSIMALARI

JIA JOURNAL (IJIIA) ULUSLARARASI DİSİPLİNLERARASI VE KÜLTÜRLERARASI SANAT DERGİSİ, cilt.2, sa.2, ss.113-128, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MARKALARIN YENİ GÖSTERGESİ KOKU

Turkish Studies, cilt.11, sa.21, ss.583-596, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Form, Content and Aesthetics In Ex-Libris / Ekslibrislerde Biçim, İçerik ve Estetik

EXLİBRİST International Journal of Ex-libris, cilt.3, sa.5, ss.112-121, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Öğrenme Aracı Olarak Etkileşimli E-Kitap

Art-e Sanat Dergisi, cilt.9, sa.17, ss.189-209, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GRAFİK TASARIMDA ÜÇ BOYUT ALGISI

Idil Journal of Art and Language, sa.22, ss.655-676, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GRAFİK TASARIMDA YENİ NESİL FONT TASARIMI

SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, cilt.8, sa.16, ss.331-349, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MOBİL OYUN GELİŞTİRME SÜRECİNDE ARAYÜZ TASARIMI

Yıldız Journal of Art and Design, cilt.2, sa.2, ss.18-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GRAFİK TASARIMDA YENİ NESİL FONTLAR

SDÜ GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ SANAT DERGİSİ ART-e, cilt.8, sa.16, ss.331-349, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜRESEL DÜZEYDE KÜLTÜREL BİR TANITIM VE MARKA ARACI OLARAK TURİZM LOGOLARI

MEDENİYET SANAT, cilt.1, sa.1, ss.91-111, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hareketli Kitap İllüstrasyonlarının Tarih Boyunca Farklı Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

Art-e Sanat Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.266-283, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Current Approaches In E Advertisement

International Journal of Business and Social Science, cilt.2, sa.21, ss.124-137, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Importance Of Social Content Advertisement Campaigns In Establishing Environmental Conscıousness

Us-China Education Review A & B, cilt.1, sa.3, ss.427-437, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gösterge Bilimsel Açıdan Bir Banner Reklamının İncelenmesi Türkcell Banner Reklam Örneği

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKULTESİ Sanat Yazıları 12, cilt.1, sa.12, ss.41-58, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYAL MEDYANIN MARKALAŞMA SÜRECİNE ETKİSİ

ICUHTA INTERNATIONAL CONGRESS OF USAGE OF HIGH TECHNOLOGY IN ARTS, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2018, ss.390

Güncel Konuların Reklam Kampanyalarına Yansımaları

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOYUMU, Alanya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.497

KENT ESTETİĞİ BAĞLAMINDA GRAFİTİ VE SOKAK SANATI

1. ULUSAL KENT ESTETİĞİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2016

Sosyo/Kültürel Bilincin Oluşturulmasında Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Grafik Tasarım

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, cilt.1, ss.101-110

YEREL KÜLTÜRLERİN YAZI TASARIMINA ETKİLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, cilt.6, ss.437-451

Kağıt Sanatı ve Yanılsama

İnönü Üniversitesi GSF Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, cilt.6, ss.350-360

MATRAKÇI NASUH UN MİNYATÜRLERİNİN HARİTA İLLÜSTRASYONLARI AÇISINDANİNCELENMESİ

İFAS ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU, Konya, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015, ss.656-672

Sosyo Kültürel Bilinç Oluşturulmasında Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Grafik Tasarım

Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 5 - 07 Kasım 2015

Yaşanabilir Bir Kent İçin Bilgilendirme Tasarımı

Sanatın Değişkenleri Bağlamında Kentsel Adalet, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2015

Yasanabilir Bir Kent icin Bilgilendirme Tasarımı

hacettepe üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi 11. ulusal sanat ve sempozyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2015, ss.457-470

Kitap & Kitap Bölümleri

29. BÖLÜM TÜRKİYE’DE TELEVİZYON REKLAMLARINDA STORYBOARD KULLANIMI ÜZERİNEBİR ARAŞTIRMA

GÖRSEL İLETİŞİM VE ANİMASYON, LEVENT MERCİN, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti., Ankara, ss.333-342, 2016

30. BÖLÜM REKLAM UYGULAMALARINDA HOLOGRAM TEKNOLOJİSİ

GÖRSEL İLETİŞİM VE ANİMASYON, LEVETN MERCİN, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti., Ankara, ss.343-352, 2016

El-Cezeri’xx nin ”Otomata” Diger Adiyla ”Kitab Fi Ma’xxrifat El- Hiyel El Hendesiye” deki Minyaturlerin Teknik Illüstrasyon Bakimindan Irdelenmesi

Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu armağanı ”Sanat Yazıları”, Mustafa Denktaş , Yıldıray Özbek, Editör, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, Kayseri, ss.363-370, 2001