Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Kasım 2017 OCEAN – LIKE AIR! POSTER, GRAPHIC DESIGN CONTEST, ÖZEL ÖDÜL

    COW DESIGN BIENNALE 2017 UKRAİN

  • Ekim 2017 The Third Open Russian Natıonal Posters Competition “ Jüri Özel Ödülü

    the Union of Designers of Russia