Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of structural and functional tests in primary open angle glaucoma.

Indian journal of ophthalmology, cilt.68, ss.805-811, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bupivacaine injection for comitant horizontal strabismus: clinical and radiological results

ARQUIVOS BRASILEIROS DE OFTALMOLOGIA, cilt.83, sa.3, ss.180-184, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A novel model of retinopathy of prematurity in normobaric hyperoxic conditions

INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.9, sa.9, ss.1265-1270, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of effective dose preparability of bevacizumab for intraocular administration

Journal of Retina-Vitreous, cilt.29, sa.3, ss.288-291, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

BİR GÖZ HASTALIKLARI UZMANINCA ASKERLİĞEELVERİŞSİZ OLDUĞU KARARI VERİLENYÜKÜMLÜLERİN ETİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.4, ss.55-58, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ISPARTA İLİ VE ÇEVRESİNDE ASKERLİK ÇAĞINDAKİ GENÇ ERKEKLERİN YASAL KÖRLÜK SEBEPLERİ

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.270-273, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rarely Seen Complication After Strabismus Surgery: Forgotten Foreign Body

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.44, sa.1, ss.78-79, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Şaşılık cerrahisine ait nadir bir komplikasyon: Unutulmuş yabancı cisim

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.44, sa.1, ss.78-79, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİNDEN 5 YIL SONRA YAN GİRİŞİN AÇILMASI VE İRİS PROLAPSUSU: OLGU SUNUMU

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.43, sa.1, ss.55-57, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab tedavi sonuçlarımız

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.42, sa.1, ss.25-29, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Comparison of the Effect of Subkojunctival Bevacizumab and Pegaptanib Sodium in an Experimental Corneal Neovascularisation Model

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.39, sa.5, ss.349-353, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DENEYSEL KORNEA NEOVASKÜLARİZASYONU MODELİNDE SUBKONJONKTİVAL BEVACİZUMAB VE PEGABTANİB SODYUM ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMASI

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.39, sa.5, ss.348-353, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Milli Mücadele Döneminin En Ciddi Göz Problemi: Trahom ve Körlük

100. Yılında Mill Mücadele’xxde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019

Bevakizumabın etkin dozda hazırlanabilirliğinin değerlendirilmesi

TOD 53. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2019

Isparta ili ve çevresinde askerlik çağındaki genç erkeklerin yasal körlük sebepleri

52. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 18 Kasım 2018

Ambliyopi Hastalarında Odyometrik Bulgular

52. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 18 Kasım 2018

TOLOSA -HUNT SENDROMU: OLGU SUNUMU

TOD 49. ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

GÖZ KAPAĞINDA KENE OLGUSU

TOD 47. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 Kasım - 10 Ekim 2013

ŞAŞILIK CERRAHİSİ SONRASI UNUTULMUŞ YABANCI CİSİM

TOD 46. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2012, ss.308

A Novel Model Of Retinopathy Of Prematurity In Normobaric Hyperoxic Conditions With Fewer Oxygen Supply In The Rat

INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY VISUAL SCIENCE, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Mayıs 2012, cilt.53, ss.5890

Wet Field Phototherapeutic Keratectomy is Effective for the Treatment of Macular Dystrophy: Long Term Follow-up Results

INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY VISUAL SCIENCE, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 05 Mayıs 2011, cilt.52, ss.1098

Efficacy of Octreotide Treatment in Diabetic Retinopathy: Experimental and Clinical Studies

INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY VISUAL SCIENCE, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 05 Mayıs 2011, cilt.52, ss.1298

Akut Alkali Yanık TEdavisinde Yeni Bir Yaklaşım:HBO Tedavisi

TOD 43. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Şaşılık Muayenesi

Fizik Muayene Kitabı, Özgür PİRGON, Editör, S.D.Ü. Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri, Isparta, ss.171-173, 2019