Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar

AMME IDARESI DERGISI, cilt.40, sa.3, ss.1-30, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Social rights and the poors in transition from social state to the workfare regime

AMME IDARESI DERGISI, cilt.40, sa.3, ss.1-31, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Eğitimin Dışında Kalan, Hayallerin Uzağına Düşen SuriyeliMülteci Çocuk Olmak

Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.114-131, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Suriyelilerin Sosyolojik “Yabancı” Olarak Ele Alınması Üzerine Eleştirel BirDeğerlendirme

SDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.47, sa.2, ss.97-115, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Emeğin En Savunmasız Hali: Şanlıurfa’da Suriyeli Mülteci Çocuk İşçi Olmak

Çalışma ve Toplum, cilt.2, sa.61, ss.917-940, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Suriyelilerin Sosyolojik ”Yabancı” Olarak Ele Alınması Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.47, ss.97-115, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Sosyoekonomik Eşitsizliklerin Temsili

Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.28-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sosyal Yardım Olarak Dul Kadın Maaşı ve Ataerkil Pazarlığın Koşulları: Elazığ Örneği

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.32-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mermer Sanayinin Burdur’da Gelişimi ve Çevresel Etkilerinin Medyada Yansıması

Toplum ve Demokrasi, cilt.12, ss.51-65, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mor Çatı ve Şefkat-Der Örneğinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumun Rolü

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.42, ss.199-226, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistem

Strategic Public Management Journal, cilt.3, ss.101-120, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Mültecilere Yönelik Yerleşim Politikaları ve Uydu Kentler: Güvenlik Kıskacında Yaşamlar

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Göç Özel Sayısı, cilt.22, ss.1385-1410, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Strategic Public Management Journal, sa.3, ss.101-120, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Engellilik Politikalarından Paradigma Değişimi: Muhtaç Sakattan İhtiyaç Sahibi Bireye Geçiş

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CİEP Özel Sayısı, ss.785-794, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kent Yoksullarının Dayanışma Biçimlerinin Dönüşümü İzmir Karabağlar Örneği

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,, sa.31, ss.337-363, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet ve İstismarın Türkiye deki Boyutları

Yeniden İmece, sa.50, ss.12-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm Sektöründe Kadın Girişimcilerin Risk Alma Deneyimleri

Toplum ve Demokrasi, cilt.10, sa.21, ss.115-131, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Kadın Girişimciliğinin Serüveni Başarı Mümkün Mü

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.1361-1377, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Siyasetinin Eril Anatomisi 1 Kasım Seçimlerini Kota Uygulamaları Üzerinden Yeniden Düşünmek

Toplum ve Demokrasi Dergisi, 4 Seçim 1 Türkiye Sayısı, cilt.9, ss.51-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Yükseköğretimin Gelişimi Güncel Durumu ve Eleştirisi

Toplum ve Demokrasi, cilt.8, ss.51-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eylemcilerin Gözünden Bir Sosyal Hareket ve Kent Hakkı Talebi Olarak Taksim Gezi Parkı Eylemleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.22, ss.1-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Modernleşmesinin Anadolu Ateşi Köy Enstitüleri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.12-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrasi Siyasal Rejim ve Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Toplum ve Demokrasi Dergisi, cilt.9, ss.127-148, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Modernleşmesinin Aydınlanma Sembolleri Kadınlar ve Köy Enstitüleri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medyada Kadın Cinayeti Haberlerindeki Cinsiyetçi İzler Radikal Gazetesi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.24, ss.168-188, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKP nin Eğitim ve Kültür Politikaları

Yeniden İmece Dergisi, sa.46, ss.38-41, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye de Çocuk Yoksulluğu Gaziantep Üzerine Bir Araştırma

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.340-366, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köy Enstitüleri Modelini ve Cumhuriyetin Yeni İnsanını Anlamak

Yeniden İmece Dergisi, sa.43, ss.62-65, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Transcultural Biography Work in Adult Education A Discussion on the Findings of a Pilot Study in Turkey

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.93, sa.21, ss.2028-2036, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Conditions of Women’xxs Shelters in Turkey from Battered Women’xxs Perspective

International Journal of Arts and Sciences, cilt.4, sa.13, ss.329-336, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Main Trends in the World of Higher Education Internationalization and Institutional Autonomy

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.9, ss.1878-1884, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetiskin Egitimi ve Yoksulluk

Yeniden Imece,Üç Aylık Egitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, sa.27, ss.49-51, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köy Enstitüleri ve Yasam Boyu Ögrenme Yeniden Imece

Yeniden Imece,Üç Aylık Egitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, sa.26, ss.49-51, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sunuş Demokrasi Kavşağında Feminizm ve Kadın Meselesi

TOPLUM VE DEMOKRASİ, cilt.2, sa.4, ss.125-150, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Sorunlarımız ve Demokrasi

Yeniden İmece: Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, cilt.2007, sa.15, ss.39-43, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi

Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.14-27, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.10, sa.1, ss.14-27, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Güvenlik Reformu Yeni Sağ Temelli Yeniden Yapılanma

Hukuk ve Adalet, cilt.0, sa.8, ss.9-37, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Sağ Sosyal Güvenlik Anlayışının Tarihsel Bağlantıları İngiltere ve Türkiye Örnekleri

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, ss.51-66, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Kamu Hayatında Türk Kadının Konumu

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fakülte Dergisi, cilt.0, sa.2, ss.159-168, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’xxDE KENTSEL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARININ DEĞİŞİMİ: ISPARTA GÜLİSTAN MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Kayfor 17 - 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.743-768

Türkiye’de Suriyeli Olmanın “Kadınlık” Üzerinden İnşası: İzmir Örneği

”Tarih Boyunca Uluslarası Göç ve Göçmenlik” 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2019

TÜRKİYE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARININ DEĞİŞİMİ: ISPARTA GÜLİSTAN MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Kayfor 17 - 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.743-768

Becoming a Sustainable Human Smart City

5 th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Tiblis, Gürcistan, 11 Ekim - 12 Kasım 2019, ss.37-49

KADINA YÖNELİK (AİLE İÇİ) ŞİDDETLE MÜCADELEDE GÜVENLİK SORUNSALI

13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13), Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019

Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Sosyoekonomik Eşitsizliklerin Temsili

5. International Congress of Social Sciences, 3 Mayıs - 05 Ekim 2018, cilt.4, ss.2846

Cumhuriyet Modernleşmesinde Köy Enstitüleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018

Role of Unıversıties in Promoting Dialogue and Understanding in A Globalized and Multicultural World

4th International Symposium on New Trends In Social Science (SOBY), Tallinn, Estonya, 6 - 07 Temmuz 2018

Evde Bakım Sürecinin Ataerkil Dinamikleri

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Engelli Ailelerinde Evde Bakımın/Özbakımın Önemi ve Anlamı: Isparta Örneği

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Türkiye’de Emeğin En Savunmasız Halleri: Şanlıurfa’da Çalışan Suriyeli Mülteci Çocuklar

5th ASM International Congress of Social Science, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.60-61

Türkiye’de Doğal Taş Sanayinin Coğrafi ve Ekonomik Sürdürülebilirliği

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.740

Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin Sürdürülebilirliği

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.715

Dijital Çağda Engelli Olmak: Sosyal Yardım Alan Engellilerin Teknoloji Kulanım Düzeyi

Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.423-424

Isparta’da Sermayenin Gözünden Mermercilik Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınma Sorunsalı

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.717

Social Aid as a Way of Solidarity via the State in Turkey:Whom, What Does It Strengthen?

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.494-497

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Bağlamında Engellilere Yönelik Hizmetler: Burdur Belediyesi Örneği

Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2017, cilt.1, ss.266-283

Women Employment and the Role of Entrepreneurship on Women Empowerment in Turkey

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference (IARSP), Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017

Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.49

Bir Anadolu Kaplanının Küreselleşme Öyküsü Burdur Mermercilik Sektörü

II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016

Uydu Kentlere Sıkışmış Hayatlar Isparta Burdur Örneğinde Mültecilerin Kentle İmtihanı

VIII. Sosyoloji Kongresi Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

Disability and Home Care in Turkey Emotional or Paid Labour Of Women

I. International Women Congress, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016

TÜRKİYE DE ENGELLİLİK POLİTİKALARINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ MUHTAÇ SAKATTAN İHTİYAÇ SAHİBİ BİREYE GEÇİŞ

Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi(UİİPK): Yeni Bölgesel Vizyonlar, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Ekim 2016, ss.150

Policies on Domestic Violence in Turkey

Forum on Studies of Society (FSS)International ConferenceonSocial Sciences and Humanities, Craiova, Romanya, 31 Mart 2016, ss.60-61

Questioning Women Entrepreneurship and Empowerment in Turkey

Forum on Studies of Society (FSS)International ConferenceonSocial Sciences and Humanities, Craiova, Romanya, 31 Mart 2016, ss.42-43

Disability and Home Care of Persons with Disability (PWDs) in Turkey

1st Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Craiova, Romanya, 31 Mart 2016, ss.11-23 identifier

Combating domestic violence in Turkey

1st Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Craiova, Romanya, 31 Mart 2016, ss.163-175 identifier

Questioning Women Empowerment and Entrepreneurship in Turkey

1st Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Craiova, Romanya, 31 Mart 2016, ss.72-82 identifier

Comparing disability in Europen countries and Turkey

New resources of our community Final Project Meeting, Larnaka, Kıbrıs (Gkry), 7 - 10 Haziran 2015

Disability in Turkey

New Resources for Our Community Intercultural workshop (Turkey), Isparta, Türkiye, 27 Şubat - 02 Mart 2015

Engelsiz Yaşam Yeni Gücümüz Çözümlerden Konuşmak ss 163 185 06 07 11 2014 Kocaeli

Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2014, ss.163-185

Bir Uydu Kent Örneği Olarak Isparta’dan Sığınmacılık Sorununun Görünümleri

Uluslararası Katılımlı VII. Sosyoloji Kongresi, Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, Muğla, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2013, ss.141-158

Modernlesme Sürecinde Köy Enstitüleri ve Köycülük

AramızdanAyrılısının 50. Yılında Egitim Devrimcisi Ismail Hakkı Tonguç Ögretisi ve Okul Öncesinden YüksekÖgretime Ülkenin Egitim Sorunları, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, cilt.1, ss.616-620

Kamu Yönetiminde Kalite Piyasa ve Müşteri Arayışlarının İdeolojik Temelleri

Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, Türkiye, 21 Ekim 1999 - 22 Ekim 2001, cilt.0, ss.69-84

Küreselleşme Ulus Ötesi Aktörler ve Türkiye de Sağlık Hizmetinin Piyasalaştırılması

VII. Kamu Yönetimi Forumu Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2009

Ekonomik Krizler Karşısında Ankaralı Yoksulların Yaşam Stratejileri

Değişen-Dönüşen Kent ve Bölge 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 8. Kolokyumu, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2004, cilt.2, ss.967-985

Türkiye de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelenin Sosyolojik Boyutları Göreliden Mutlak Yoksulluğa

Yoksulluk ve İnsan Hakları, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2002, cilt.0, ss.107-118

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk Yoksulluğunu Anlamak ve Türkiye’xxde Çocuk Yoksulluğunu Önlemeye Yönelik Sosyal Politikalar

Kamu Yönetimi ve Çocuk, Mamur Işıkçı, Yasemin, Editör, Astana Yayınları, Ankara, ss.207-246, 2019

Türkiye’de Kadınlara Yönelik Kamu Politikalarında Fırsat Eşitliğinden Muhafazakar Cinsiyet Adaletine

Türkiye’de Sosyal Politika ve Dezavantajlı Gruplar, , Editör, Kırmızı Yayıınları, İstanbul, ss.37-65, 2019

Türkiye’de Kadın Olmak

Turizmde Kadın Olmak, Vatan, Ahmet, Editör, Değisim Yayınları, Sakarya, ss.11-29, 2019

Sosyal Politika ve Kentsel Sosyal Hizmetler

Kent, Yönetim ve Kültür: Kent Yaşamında İnsan, Negiz Nilüfer, Gül,Hüseyin, Mutlu Ahmet, Editör, LAP LAMBERT Academic Publishing, Mauritius, ss.171-217, 2018

New Rightist Transformation of Social Policiy: From Class Struggle to Civil-Religious Mutualisation

Strategic Researches II: From Local to Global “Working Life and Social Policy”, Namal Mete Kaan, Koçancı Mustafa,Karataş Muhammed, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.10-48, 2018

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetle Mücadele Politikaları: ŞÖNİM Modeli

Kamu Politika Analizi Türkiye Uygulamaları, , Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.675-709, 2018

Toplumsal Cinsiyet, Siyaset ve İktidar İlişkileri

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Şenol Dolunay, Kaya Eylem, Editör, Lisans Yayıncılık, Ankara, 2018

Women Employment and The Role of Enterpreneurship on Women Empowerment ın Turkey

Migration, Politics, Violence and Women’s Studies, Aydenir, Leyla, Editör, Verlad Dr. Kovac, Hamburg, ss.501-513, 2018

Being Disabled in the Digital Age and Techonology Use Of Disabled People in Turkey

Public and Urban Administration and Policiy in the Digital Age, Gül, Hüseyin, Okcu, Murat, Turhan, Gökhan, Editör, LAP LAMBERT Academic Publishing, Mauritius, ss.199-215, 2018

Türkiye’de Yükseköğretim Politikası

Kamu Politika Analizi Türkiye Uygulamaları, Babaoğlu Cenay, Akman Elvettin, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.75-109, 2018

Türkiye’de Kentsel Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardıma İndirgenen Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetlerde Güncel Tartışmalar, Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek Konferansları, Şahin Taşgın, Neşe, Tekin, Uğur, Editör, Nika Yayıncılık, İstanbul, ss.55-70, 2017

Sakatlığın Kültürel İnşası

Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları, ERGUN CEM, ÖĞREKÇİ SÜLEYMAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, 2017

Türkiye'de Küreselleşmeye ve Eğitime Soldan Bakmak

Eğitim Reformu İçin Arayışlar, Kocabaş, Kemal, Editör, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları, İzmir, ss.65-79, 2016

Türkiye'de Kurum Bakımında Kalan Genç Erkeklerde Toplumsal Cinsiyetin İnşası

İnter disipliner Yaklaşımla Gençiliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Görün Baran, Aylin; Çakır, Mehmet, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.503-533, 2016

Kent Yoksulluğunu Değişen Dayanışma İlişkileri Üzerinden Okumak ve Türkiye'ye Bakmak

Kente Dair, Mim Sertaç Tümtaş, Cem Ergun, Ayşe Dericioğulları Ergun, Editör, Bağlam Yayınevi, ss.398-426, 2016

Birkaç Ağaç Meselesi ve Ötesi Olarak Gezi Parkı Protestoları

Kente Dair, Mim Sertaç Tümtaş, Cem Ergun, Ayşe Dercioğulları Ergun, Editör, Bağlam Yayınları, ss.253-275, 2016

Eğitim Sosyolojisinin Konusu, Alanı ve Sınırlılıkları

Eğitim Sosyolojisi, Avcı Müjdat, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.2-21, 2016

Kadın Cinayetlerinin ve Suç Korkusunun Görseller Üzerinden Medyada Yeniden Üretimi: Radikal Gazetesi Örneği

Gündelik Hayat Sosyolojisinde Suç ve Suç Korkusu, SOLAK, ADEM, SOLAK, ÖMER, Editör, Hegem Yayınları: 51, Bilimsel Ve Popüler Eserler Dizisi, Ankara, ss.536-557, 2015

Türkiye'de Eril Refah Rejimi, Kadına Yönelik Aileiçi Şiddet ve Sığınmaevleri

2000 ler Türkiye sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet, Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, Editör, İmge Kitabevi, Ankara, 2015

Toplumsal Cinsiyet Boyutundan Türkiye'de Eğitim ve Yoksulluk İlişkisi

Yoksulluk ve Kadın, Abdullah Topçuoğlu, Gamze Aksan ve Duygu Alptekin, Editör, AYRINTI, Konya, ss.163-179, 2014

Neoliberal Küreselleşme ve Küresel Kent

Kent Üzerine Özgür Yazılar, ERGUN, CEM, Editör, BAĞLAM YAYINCILIK, ss.255-277, 2014

Türkiye’de Kadına Yönelik Aileiçi Şiddet ve Yoksulluk Arasındaki İlişkiyi Sorgulamak

Yoksulluk ve Kadın, TOPÇUĞLU, ABDULLAH, Editör, AYRINTI, İstanbul, 2014

Toplumsal Cinsiyet Boyutundan Türkiye’de Eğitim ve Yoksulluk İlişkisi

Yoksulluk ve Kadın, Abdullah Topçuoğlu, Gamze Aksan ve Duygu Alptekin, Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014

Gönen Köy Enstitüsü Işığı

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları, İzmir, 2013

Neoliberal Küreselleşme ve Küresel Kent

Kent Üzerine Özgür Yazılar, Cem Ergun, Muharrem Güneş & Ayşe Dericioğulları Ergun, Editör, Bağlam Yayınları, İstanbul, ss.40-69, 2013

Kent İçin Sosyal Adaleti Savunmak ya da David Harvey Üzerinden Kentsel Adaleti Okumak

Kent Üzerine Özgür Yazılar, ERGUN, CEM, Editör, BAĞLAM YAYINCILIK, ss.255-277, 2013

Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürü Tartışmaları

Türkiye de Yoksulluk Çalışmaları, Nurgün Oktik, Editör, Yakın Kitabevi Yayınları, İzmir, ss.57-96, 2008

Türkiye'de Yoksulluk, Yoksulluk Yardımları ve İstihdam

Türkiye de Yoksulluk Çalışmaları, OKTİK, NURGÜN, Editör, YAKIN YAYINEVİ, İzmir, ss.361-396, 2008

Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürü Tartışmaları

Türkiye de Yoksulluk Çalışmaları, Nurgün Oktik, Editör, Yakın Kitabevi, İzmir, ss.57-96, 2008

Türkiye'de Yoksulluk, Yoksulluk Yardımları ve İstihdam

Türkiye de Yoksulluk Çalışmaları, Nurgün Oktik, Editör, Yakın Kitabevi, İzmir, ss.361-396, 2008

Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 2007

Sunuş: Gönen Güncesi"

Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, SALLAN GÜL, SONGÜL, GÜL,HÜSEYİN, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi KEEAM Yayınları, Isparta, 2007

Türkiye'de Yoksullukla Mücadele Politikaları, Kentsel Yoksulluk ve Yerel Yönetişim

Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II Uygulama, Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik, Editör, Nobel, Ankara, ss.246-283, 2007

Eğitime Erişimde Cinsiyetin Belirleyiciliği ve Türkiye'de Kadın Eğitimi

Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, SALLAN GÜL, SONGÜL, GÜL, HÜSEYİN, Editör, SDÜ, Isparta, 2007

Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Politikaları, Kentsel Yoksulluk ve Yerel Yönetişim

Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-II: Uygulama, Özgür Hüseyin, Kösecik Muhammed, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.246-283, 2007

Toplulukçuluk

Çağdaş Kamu Yönetimi II, M. Acar ve H. Özgür, Editör, Nobel Yayınları, Ankara, ss.321-354, 2004

Dünyada ve Türkiye'de Feminizm ve Kadın Hareketi

Çağdaş Kamu Yönetimi I, M. Acar ve H. Özgür, Editör, Nobel Yayınları, Ankara, ss.125-150, 2003

Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelenin Sosyolojik Boyutları: Göreliden Mutlak Yoksulluğa

Yoksulluk Şiddet ve İnsan Hakları, Yasemin Özdek, Editör, TODAİE, Ankara, 2002

Turizm Sektöründe Küçük İşyeri Örgütlerinde Kadın Girişimciler

T.C. Başbakanlık, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 1997

Ansiklopedide Bölümler

Felsefe Ansiklopedisi

Babil Yayıncılık, ss.172-178, 2005