Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sigorta Sektörü Hisse Senedi Piyasasında Volatilite Modellemesi: Arch-M Yöntemi ile Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özsermaye Kârlılığı ve Hisse Basına Kazanç Açısından Kapsamlı Kârın İncelenmesi (2009-2011)

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,, cilt.27, no.3, ss.55-80, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Role Of The Securitization in Economic Crisis of 2008 Overview on Turkey

International Journal of Business and Management Studies, cilt.2, ss.499-507, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Muhasebe Standartları Çalışmalarının İçerik Analizi Bakımından Değerlendirilmesi(2004-2011)

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.1-8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu: Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.71-85, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Muhasebe ve Raporlama

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.12, ss.83-97, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Paket Program Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Analizi

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.9, ss.93-110, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Stratejik Maliyet Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlarından Kaynak Tüketim Muhasebesi

2. International Davraz Congress: Building New Approaches to The Global Issues, Isparta, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014

The Role of Internal Auditing in Sustainable Development and Corporate Social Reporting

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2012, cilt.1, ss.390-400

Yönetim Karar Verme Süreci ve Maliyet Yönetim Yaklaşımları

International Davraz Congress: Social and Economic Issues, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1527-1539