Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Üretim İşletmelerinde Satılan Mamul Maliyeti Tablosu Üzerine Etkileri : Bir Üretim İşletmesi Örneği


Creative Commons License

Senal S., Aslantaş Ateş B.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakülte Dergisi, vol.21, no.1, pp.79-95, 2016 (Peer-Reviewed Journal)