Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frequency of development of aspirin resistance in the early postoperative period and inadequate inhibition of thromboxane A2 production after coronary artery bypass surgery

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, sa.4, ss.536-543, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of ozone treatment on remote organ myocardial injury in an aortic ischemia-reperfusion model

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, sa.2, ss.207-213, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

'Heparin-induced thrombocytopenia' after a coronary artery bypass operation: a case report

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.19, sa.3, ss.429-431, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A modified "reversed-J-shaped" sternal skin incision in a patient who underwent coronary artery bypass operation concomitant with tracheostomy

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.19, sa.2, ss.273-275, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of beta-glucan on kidney injury in experimental aortic ischemia-reperfusion

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.19, sa.2, ss.234-241, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A rare finding during coronary artery bypass surgery: right atrial thrombus

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.19, sa.2, ss.258-260, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adrenomedullin attenuates aortic cross-clamping induced myocardial injury in rats

AMERICAN JOURNAL OF SURGERY, cilt.201, sa.2, ss.226-232, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Left carotid-subclavian bypass and concomittantly ipsilateral carotid endarterectomy

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.19, sa.1, ss.95-97, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Central venous cotheterization in open heart surgery: internal jugular vein or supraclavicular subclavian vein approach?

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.18, sa.1, ss.11-16, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effect of posterior pericardiotomy on postoperative rhythm problems in coronary bypass surgery

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.17, sa.3, ss.157-161, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Justification for the Use of CA 125 Levels After Cardiac Surgery

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, cilt.19, sa.2, ss.82-87, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Management of concomitant coronary and bilateral carotid artery disease: A case report

JOURNAL OF CARDIAC SURGERY, cilt.22, sa.2, ss.149-151, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison between two sternum closingtechniques by median sternotomy duringopen cardiac surgery

E- Journal of Cardiovascular Medicine, cilt.5, sa.3, ss.52-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Preoperetive Preparation for Early Extubation and Discharge of Intensive Care Unit

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, sa.6, ss.746-749, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effect of different anesthtic techniques on trace elements: TIVA vs ınhalation anesthesia

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.39, sa.1, ss.1-9, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A COMPLEX SITUATION IN CARDIAC SURGERY: VASOPLEGIC SYNDROME.

Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.5, sa.1, ss.65-73, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagonal Koroner Arter ile Pulmoner Arter Arasındaki Koroner Arteriovenöz Fistülün Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu.

ADU Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.25-27, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Sternal Yara Enfenksiyonlarında VAC (Vacuum - Assisted Closure) Uygulaması

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences, cilt.21, sa.1, ss.70-79, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Arter Tıkanıklıklarında Mortaliteye Eşlik Eden Faktörler

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, sa.2, ss.12-16, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Post Miyokard İnfarktüsü Mitral Yetmezliğinde Yaklaşım

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences, cilt.3, sa.7, ss.18-23, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diabetes Mellitusun Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Erken Dönem Morbidite ve Mortaliteye Etkisi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.16-21, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kardiyak cerrahi sonrası görülen derin sternal enfeksiyonlarda risk faktörü analizi.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, Çeşme, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008

Temporal arter tutulumunun eşlik ettiği immünglobülin G4 ilişkili hastalık olgusu

18. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017, cilt.9, ss.138

Comparison between two sternum closing techniques by median sternotomy during open cardiac surgery.

13th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery., 23 - 26 Mart 2017

Effects of perioperative predictors on clinical outcome in early and late ICU discharge after coronary artery bypass surgery

8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mart 2012, cilt.15, ss.82

Ana hepatik safra yolu kısmi eksikliğinin safen ven yaması kullanılarak onarımı: Olgu sunumu.

X. Ulusal Hepatopenkreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2011

Sekizinci Dekatta Atriyal Septal Defekt: Olgu Sunumu

Türk Kalp Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

Beta-Glucan protects against Lung Injury Induced by Aortic Ischemia-Reperfusion in Rats

59th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, Cesme, Çeşme, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2010

Vertebral arter transposition thyrocerviav artery and carotid- subclavian bypass in a case of subclavian steal sydrome: Case Report.

4. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2008

A case of right atrial hydatid cyst interrelated with tricuspid septal leaflet and septum: Case Report.

4. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2008

Risk factor analysis for deep sternal wound infection following cardiac surgery.

4. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2008

Endothelin receptor antogonism by tezosentan attenuates lung injury induced by aortic ischemia-reperfusion.

4. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2008

The new intyernal cardiac massage technique.

4. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2008

Is Crystalloid Cardioplegia Strong Predictor Of Intra-Operative Hemodilution?

4. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2008

Femoral artere ulaşan koroner stentin yol açtığı alt ekstremite iskemisi.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, Çeşme, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008

Tezosentan Aortik İskemi-Reperfüzyonun İndüklediği Renal Hasarı Azaltır.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, Çeşme, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008

Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sırasında Ender Bir Bulgu: Sağ Atrial Trombus

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008

Permanent pacemaker implantation concominant with coronary artery bypass grafting.

3. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2007

Transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair concomitant with peripheral artery surgery

3. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2007

Surgical management of a patient with subclavian and axillary artery injury due to blunt trauma.

3. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2007

Management of Concomitant Coronary and Bilateral Carotid Artery Disease: A Case Report.

2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2006

Travmaya Bağlı Suklavyen Arter Yaralanması.

13.Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2007

Aksillo-Bipopliteal Ekstraanatomik Bypass.

13.Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2007

Enfekte Femoral Yalancı anevrizma Rüptürü.

13.Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2007

Erişkin çağa gelmiş ebstein anomalili bir hastaya cerrahi yaklaşım.

IX. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2006

The Effect of Diabetes Mellitus on Short-Term Morbidity and Mortality in Coronary Artery Bypass Surgery

55th International Congress of The Europen Society for Cardiovascular Surgery, St Petersburg, Rusya, 11 - 14 Mayıs 2006

Our mid-term results of de Vega tricuspid annuloplasty operations.

2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2006

VAC ( Vacuum-Assisted Closure ) Application for Sternal Wound Infections in Open Heart Surgery.

2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2006

The Factors Associated to Mortality in Acute Arterial Occlusions

2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2006

Determine to Mortality with Preoperative System in Patient Who Underwent Open Heart Surgery.

2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2006

Eversiyon Karotid Endarterektomi:Olgu sunumu

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2004

Bir Erişkin PDA olgusunun Hipotermik Total Sirkulatuar Arrest ile Kapatılması

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2002

Ege Bölgesinde Yeni Bir Kalp Cerrahisi Merkezi: İlk 150 Olgu.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2002

Hipotermik Total Sirkulatuar Arrest Deneyimlerimiz.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2002

70 Yaş Üzeri Koroner Arter Bypass Cerrahisi Deneyimlerimiz. T

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 20 Ekim 2002