Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turner syndrome and associated problems in Turkish children: a multicenter study.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, cilt.7, ss.27-36, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

AN ANALYSIS ON THE ELEGY OF KERBELA BY SAFI

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, ss.31-42, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

gerif Ali'nin Mecmua-i Gazeliyatı'nda Yer Alan Nutuklar.

Süleyman Demirel Üniversites Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.53-83, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA'NIN MİNHÂCÜ'R-RUMÂT ADLI ESERİ

PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.5, ss.59-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

III. Murad’a Sunulan Cihad-Nâme’nin Müellifi Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.-, ss.139-150, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klâsik Türk Şiirinde Balkan Coğrafyasının İzini Sürmek

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science - sobider, cilt.5, ss.412-437, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hafız, Yazar, Şair Ali Ulvi Kurucu

Nesl-i Fatihan Kültür ve Eğitim DErgisi, cilt.1, no.1, ss.12-15, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meşrutiyet Döneminde Selanik’te Yayimlanan Çocuklara Rehber Ve Çocuk Bahçesi İsimli Çocuk Dergilerindeki Edebî Metinler

Geçmişten Günümüze Balkanlar'da Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, Zenica, Bosna-Hersek, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.198-227

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilirkişi Raporları