Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turner syndrome and associated problems in Turkish children: a multicenter study.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, cilt.7, ss.27-36, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

AN ANALYSIS ON THE ELEGY OF KERBELA BY SAFI

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, sa.64, ss.31-42, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şerif Ali’nin Mecmua-i Gazeliyatı’nda Yer Alan Nutuklar

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.35, ss.52-82, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

gerif Ali'nin Mecmua-i Gazeliyatı'nda Yer Alan Nutuklar.

Süleyman Demirel Üniversites Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.35, ss.53-83, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA'NIN MİNHÂCÜ'R-RUMÂT ADLI ESERİ

PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.59-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

III. Murad’a Sunulan Cihad-Nâme’nin Müellifi Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.-, sa.44, ss.139-150, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE BALKAN COĞRAFYASININ İZİNİ SÜRMEK

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, cilt.5, sa.22, ss.412-437, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klâsik Türk Şiirinde Balkan Coğrafyasının İzini Sürmek

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science - sobider, cilt.5, sa.22, ss.412-437, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hafız, Yazar, Şair Ali Ulvi Kurucu

Nesl-i Fatihan Kültür ve Eğitim DErgisi, cilt.1, sa.1, ss.12-15, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Bektaşî Şairlerinden Râşid’xxin Şâh-ı Şehîdân Mersiyesi

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sa.55, ss.341-349, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilâl Efendi nin Kıssa i Yûsuf u Zelîhâ sının Tunus Nüshası

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.11, ss.197-206, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MENSUR FETİHNÂMELERDE ŞİİRİN KULLANIMI: CİHAD-NÂME ÖRNEĞİ

Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII), Budapest, Macaristan, 10 - 12 Eylül 2019, cilt.3, ss.277-292

Meşrutiyet Döneminde Selanik’te Yayimlanan Çocuklara Rehber Ve Çocuk Bahçesi İsimli Çocuk Dergilerindeki Edebî Metinler

Geçmişten Günümüze Balkanlar'da Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, Zenica, Bosna-Hersek, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.198-227

ABDÎ İ KARAHİSÂRÎ DİVANI NDAMİTOLOJİK VE EFSÂNEVÎ ŞAHISLAR

I.TEKE YÖRESİ SEMPOZYUMU, Burdur, Türkiye, 4 - 06 Mart 2015, cilt.1, ss.268-277

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk edebiyatında gazel: başlangıcından on altıncı yüzyıla kadar

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARI IX Gazelden Gazele: Dünün şiirine bugünden bakışlar, Hatice Aynur Müjgan Çakır, Editör, Klasik, İstanbul, ss.30-65, 2017

Bilirkişi Raporları