III. Murad’a Sunulan Cihad-Nâme’nin Müellifi Üzerine Bir İnceleme


TURAN S., Duman F.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.-, no.44, pp.139-150, 2018 (Peer-Reviewed Journal)