Bektaşî Şairlerinden Râşid’xxin Şâh-ı Şehîdân Mersiyesi


TURAN S., ÇETİN K.

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.55, pp.341-349, 2010 (Peer-Reviewed Journal)