Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tanıda sadece panoramik radyografi ne kadar güvenli?

Selçuk Dental Journal, cilt.6, sa.4, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Radyografik Bulgular- Bir Vaka Raporu

Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar Dergisi, ss.1010, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retromolar Üçgen Bölgesinde Skuamöz Hücreli Karsinom: Bir Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar Dergisi, ss.1016, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tanıda sadece panoramik radyografi ne kadar güvenli?

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Radyografik Bulgular- Bir Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Retromolar Üçgen Bölgesinde Skuamöz Hücreli Karsinom: Bir Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SERİSİ

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji DerneğiKongresi, 25 - 28 Nisan 2019