Retromolar Üçgen Bölgesinde Skuamöz Hücreli Karsinom: Bir Olgu Sunumu


YARBAŞI Ö. , GÖRMEZ Ö.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text