Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mahmut Şevket Paşa Suikastı ve Suikastın İstanbul Basınındaki Yansımaları

Turkish StudiesHistorical Analysis, cilt.14, sa.2, ss.185-199, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Scale Development Study: Successful University Academicians Perceived By Students

Turkish StudiesEducational Sciences, cilt.13, sa.19, ss.473-499, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES), cilt.5, sa.1, ss.35-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Gelir Düzeyi Bağlamında Liselere Erişimde Eğitimsel Eşit-sizlik Alanlarının Araştırılması (Isparta İlMerkezi Örneği)

BİLGE ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİBILGE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL STUDIES, cilt.1, sa.2, ss.165-183, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of cronic diseases on the old people’s lives and ideas

European Journal of Research on Education, Special Issue: Contemporary Studies in Education, ss.145-150, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The satisfaction levels of teachers on putting into practice about professional development study

European Journal of Research on Education, Special Issue: Contemporary Studies in Education, ss.103-108, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF CHRONIC DISEASES ON THE OLD PEOPLE’S LIVES AND IDEAS: SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY SAMPLE

European Journal of Research on Education, ss.145-150, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOLUNUM OKULU (SIGARA VE KOAH)....

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, 26 - 29 Ekim 2019, ss.172-179

Use of Traditional Children’s Plays in Social Studies Courses

International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma De Mallorca, İspanya, 1 - 03 Temmuz 2019

Social Studies Teachers Working With Gifted Children’sViews On Enrichment and Diff erentiation

V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018

Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmen ve Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar Ölçeği

7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018

Aktif Öğrenme Temelli Bir Öğretim Modeli Olarak "Hak'lısınız Çocuklar" Projesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.4259-4261

Alternative Model Suggestion For Transition System To Secondary Education And University

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018

Liselere Erişim Bağlamında Eğitimsel Eşitsizlik Alanlarının Araştırılması (Isparta İl Merkezi Örneği)

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.331-333

The satisfaction levels of teachers on putting into practice about professional development study

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

Öğretmenin Mesleki Gelişiminde Eğitim Denetmenlerinin Rolü ve Etkisi (Isparta İli Örneği)

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013

SATISFACTION LEVELS OF TEACHERS ON PUTTING INTO PRACTICE ABOUT PROFESSIONAL DEVELOPMENT STUDY

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

THE EFFECTS OF CHRONICAL DISEASES ON THE OLD PEOPLE’S LIFE AND OPINIONS

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

The effects of chronical diseases on the old people’s life andopinions: SDÜ case

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık - 21 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Bireylerin Sosyolojik Özellikleri ve Toplumsallaşma Olgusu

Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek, Dr. Öğr. Ü. Rıdvan Karabulut, Dr. Öğr Üyesi Hüseyin Mertol, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.13-23, 2020

Aile, Eğitim ve Sağlık

Aile Sosyolojisi, Eraslan, Levent, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.123-150, 2020

4004 TÜBİTAK DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİMOKULLARI PROJESİ VE KAPSAMI

Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TÜBİTAK 4004 PROJE HAZIRLAMA KİTABI, Öztürk Önder, Saygın Mustafa, Çelikkol Ömer, Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.1-5, 2019

Solunum Okul (Sigara ve KOAH) Projesi Öneri Formu

Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve Tübitak 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Önder Öztürk, Mustafa Saygın, Ömer Çelikkol, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.6-24, 2019

ETKİNLİK KONULARI VE KAPSAMI

Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Öztürk Önder, Saygın Mustafa, Çelikkol Ömer, Editör, istanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.25-33, 2019

SOLUNUM OKULU (SİGARA VE KOAH) PROJESİ ÖNERİ FORMU

Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Öztürk Ö,Saygın M,Çelikkol Ö, Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.6-24, 2019

Eğitim, Eğitim Felsefesi ve Eğitim Akımları

Eğitim Felsefesi, Biçer Baykal, Zabun Beyhan, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.203-226, 2019

Etkinlik Konuları ve Kapsamı

Solunum Okul (Sigara ve KOAH) ve Tübitak 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Önder Öztürk, Mustafa Saygın, Ömer Çelikkol, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.25-33, 2019

4004 Tübitak Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi ve Kapsamı

Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve Tübitak 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Önder Öztürk, Mustafa Saygın, Ömer Çelikkol, Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.1-5, 2019

Yeni Ekonomik Sistem, Eğitimin Sorunları ve Eğitimin Geleceği

Eğitim Sosyolojisi, Avcı Nazmi, Erjem Yaşar, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.301-328, 2018

Toplumsal Süreçler ve Eğitim

Eğitim Sosyolojisi, Levent Eraslan, Ömer Çelikkol, Editör, Maya Akademi, Ankara, ss.111-147, 2018

Sosyolojik Araştırmada Metodoloji

Eğitim Sosyolojisi, Levent Eraslan, Ömer Çelikkol, Editör, Maya Akademi, Ankara, ss.281-302, 2018

“You Have Rights Children” Project As An Active Learning-Based Teaching Approac

Academician Publisher Scientific Researches Book 2018: Educational Sciences, Oğuz Kutlu, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.1-10, 2018