Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mahmut Şevket Paşa Suikastı ve Suikastın İstanbul Basınındaki Yansımaları

Turkish StudiesHistorical Analysis, vol.14, no.2, pp.185-199, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Scale Development Study: Successful University Academicians Perceived By Students

Turkish StudiesEducational Sciences, vol.13, no.19, pp.473-499, 2018 (Other Refereed National Journals)

Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES), vol.5, no.1, pp.35-52, 2018 (Other Refereed National Journals)

Aile Gelir Düzeyi Bağlamında Liselere Erişimde Eğitimsel Eşit-sizlik Alanlarının Araştırılması (Isparta İlMerkezi Örneği)

BİLGE ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİBILGE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL STUDIES, vol.1, no.2, pp.165-183, 2017 (Other Refereed National Journals)

The effects of cronic diseases on the old people’s lives and ideas

European Journal of Research on Education, Special Issue: Contemporary Studies in Education, pp.145-150, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The satisfaction levels of teachers on putting into practice about professional development study

European Journal of Research on Education, Special Issue: Contemporary Studies in Education, pp.103-108, 2014 (Other Refereed National Journals)

THE EFFECTS OF CHRONIC DISEASES ON THE OLD PEOPLE’S LIVES AND IDEAS: SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY SAMPLE

European Journal of Research on Education, pp.145-150, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOLUNUM OKULU (SIGARA VE KOAH)....

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, 26 - 29 October 2019, pp.172-179

Use of Traditional Children’s Plays in Social Studies Courses

International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma De Mallorca, Spain, 1 - 03 July 2019

Social Studies Teachers Working With Gifted Children’sViews On Enrichment and Diff erentiation

V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 May 2018 Sustainable Development

Aktif Öğrenme Temelli Bir Öğretim Modeli Olarak "Hak'lısınız Çocuklar" Projesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.4259-4261 Sustainable Development

Alternative Model Suggestion For Transition System To Secondary Education And University

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018

Liselere Erişim Bağlamında Eğitimsel Eşitsizlik Alanlarının Araştırılması (Isparta İl Merkezi Örneği)

1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.331-333

The satisfaction levels of teachers on putting into practice about professional development study

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013

Öğretmenin Mesleki Gelişiminde Eğitim Denetmenlerinin Rolü ve Etkisi (Isparta İli Örneği)

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 20 - 22 June 2013

SATISFACTION LEVELS OF TEACHERS ON PUTTING INTO PRACTICE ABOUT PROFESSIONAL DEVELOPMENT STUDY

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013

THE EFFECTS OF CHRONICAL DISEASES ON THE OLD PEOPLE’S LIFE AND OPINIONS

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013 Sustainable Development

The effects of chronical diseases on the old people’s life andopinions: SDÜ case

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 December - 21 June 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Bireylerin Sosyolojik Özellikleri ve Toplumsallaşma Olgusu

in: Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek, Dr. Öğr. Ü. Rıdvan Karabulut, Dr. Öğr Üyesi Hüseyin Mertol, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.13-23, 2020

Aile, Eğitim ve Sağlık

in: Aile Sosyolojisi, Eraslan, Levent, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.123-150, 2020

4004 TÜBİTAK DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİMOKULLARI PROJESİ VE KAPSAMI

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TÜBİTAK 4004 PROJE HAZIRLAMA KİTABI, Öztürk Önder, Saygın Mustafa, Çelikkol Ömer, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.1-5, 2019

Solunum Okul (Sigara ve KOAH) Projesi Öneri Formu

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve Tübitak 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Önder Öztürk, Mustafa Saygın, Ömer Çelikkol, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.6-24, 2019

ETKİNLİK KONULARI VE KAPSAMI

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Öztürk Önder, Saygın Mustafa, Çelikkol Ömer, Editor, istanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.25-33, 2019

SOLUNUM OKULU (SİGARA VE KOAH) PROJESİ ÖNERİ FORMU

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Öztürk Ö,Saygın M,Çelikkol Ö, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.6-24, 2019

Eğitim, Eğitim Felsefesi ve Eğitim Akımları

in: Eğitim Felsefesi, Biçer Baykal, Zabun Beyhan, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.203-226, 2019

Etkinlik Konuları ve Kapsamı

in: Solunum Okul (Sigara ve KOAH) ve Tübitak 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Önder Öztürk, Mustafa Saygın, Ömer Çelikkol, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.25-33, 2019

4004 Tübitak Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi ve Kapsamı

in: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve Tübitak 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Önder Öztürk, Mustafa Saygın, Ömer Çelikkol, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.1-5, 2019

Yeni Ekonomik Sistem, Eğitimin Sorunları ve Eğitimin Geleceği

in: Eğitim Sosyolojisi, Avcı Nazmi, Erjem Yaşar, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.301-328, 2018

Toplumsal Süreçler ve Eğitim

in: Eğitim Sosyolojisi, Levent Eraslan, Ömer Çelikkol, Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.111-147, 2018

Sosyolojik Araştırmada Metodoloji

in: Eğitim Sosyolojisi, Levent Eraslan, Ömer Çelikkol, Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.281-302, 2018

“You Have Rights Children” Project As An Active Learning-Based Teaching Approac

in: Academician Publisher Scientific Researches Book 2018: Educational Sciences, Oğuz Kutlu, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-10, 2018