Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Molasses as a Green Reducing Agent in Sulfur Dyeing

FIBERS AND POLYMERS, cilt.21, sa.9, ss.2024-2035, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new finishing process of cotton fabrics

INDUSTRIA TEXTILA, cilt.70, sa.2, ss.101-110, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modification of Woolen Fabric with Plasma for a Sustainable Production

FIBERS AND POLYMERS, cilt.19, sa.9, ss.1887-1897, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Low temperature bleaching for reactive dyeing and top white knitted cotton fabric

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, cilt.137, ss.461-474, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Combination of grey cotton fabric desizing and gassing treatments with a plasma aided process

JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, cilt.105, sa.8, ss.828-841, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ecofriendly natural dyeing of woollen yarn using mordants with enzymatic pretreatments

JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, cilt.105, sa.5, ss.559-568, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ecological dyeing with some plant pulps on woolen yarn and cationized cotton fabric

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, cilt.32, ss.1-9, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üç Boyutlu Tarama Sistemleri

Tekstil ve Mühendis, cilt.26, sa.116, ss.406-414, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yengeç Kitininden Kitosan Üretimi

Erzincan University Journal of Science and Technology, cilt.10, sa.2, ss.213-219, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dendrimerler ve Tekstilde Yeni Uygulamaları

Yekarum e-dergi, cilt.3, sa.2, ss.12-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekstilde Kullanılan Bazı Biyopolimerlerin Tarıma Uygulanabilirliği

SDÜ Yekarum e-Dergi, cilt.3, sa.1, ss.35-44, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akbulut Y Bulut M O Tekstilde Kullanılan Bazı Biyopolimerlerin Tarıma Uygulanabilirliği SDÜ Yekarum e Dergi 3 1 2015 ISSN 1309 9388

Süleyman Demirel Üniversitesi Yekarum e-Dergi, cilt.3, sa.1, ss.35-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Katyonikleştirilmiş Pamuklu Kumaşın Gül Posası ile Doğal Boyanması ve Haslık Özelliklerinin İncelenmesi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.29, sa.3, ss.213-219, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Tekstil Boya Bitkilerinin Antibakteriyal Özellikleri ve Aktivitesi için Kullanılan Test Yöntemleri

SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.1-6, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dendrimerlerin Önemi ve Kullanım Alanları

Teknik bilimler dergisi, cilt.2, sa.1, ss.5-11, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elastan İplik İçeren Örme Kumaşların Yağ Sökme İşleminin İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.262-269, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Plazma teknolojilerinin yün elyafı üzerindeki etkileri üzerine bir inceleme

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.65-72, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Optik Örgü Kumaşların Sararma Problemleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.233-239, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pamuk Liflerinin İyonik Modifikasyon Yardımıyla Boyanabilirlik Özelliklerinin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.277-296, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üretimde Kalite Değerlerinin Belirlenmesi

Tekstil ve Mühendis, sa.68, ss.20-27, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toplam Kalite Yönetiminin Türk Ekonomisine Katkıları

tekstil ve işveren, sa.207, ss.26-27, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ITMA 95’de Tekstil Basmacılığı

Tekstil ve Konfeksiyon, ss.131-137, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tekstil Baskı Deseninin Bilgisayar Destekli Tasarımı

Tekstil ve Konfeksiyon, sa.2, ss.154-162, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi

Tekstil ve Konfeksiyon, cilt.5, ss.382-386, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TEKSTİLDE KULLANILAN BAZI KIVAMLAŞTIRICILARIN TOPRAK VERİMİNE ETKİLERİ

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, cilt.1, ss.401-406

Pigment Baskıya Yeni Bir Yaklaşım

XIV. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.175

Hareket Sensörü ile Gerçek Zamanlı Sanal Giysi Simülasyonu

XIV. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.253

Gerçek Zamanlı Temassız Beden Tahminlemesi ve İnteraktif Mobil Sanal Giyim Uygulaması

IX. Uluslararası Ar-ge Proje Pazarı, Bursa, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2017, ss.47

TEKSTİL BASKICIĞINDA KULLANILAN BAZI KIVAMLAŞTIRICILARIN TARIMA UYGULANABİLİRLİĞİ

VIII. ULUSLARARASI ARGE-PROJE PAZARI, Bursa, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2016, ss.13

Bulut M O Akar E Gül posası ile ekolojik tekstil mamul boyama metotları Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3 AR GE Proje Pazarı 137 İstanbul 2013

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. AR-GE Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2013, cilt.1, ss.137