Oktav M Dayıoğlu H Pamuk liflerinin iyonik modifikasyon yardımıyla boyanabilirlik özelliklerinin incelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 3 277 296 2009 ISSN 1300 7668


OKTAV M., DAYIOĞLU H., OKTAV BULUT M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.3, pp.277-296, 2009 (Peer-Reviewed Journal)