Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Inverting gravity anomalies over the Burdur sedimentary basin, SW Turkey

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, vol.54, no.4, pp.445-460, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

In situ measurements of radionuclide concentrations in south of Mugla city, Turkey

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.77, no.10, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Tectonic Escape Mechanism in the Crustal Evolution of Eastern Anatolian Region (Turkey)

NEW FRONTIERS IN TECTONIC RESEARCH - AT THE MIDST OF PLATE CONVERGENCE, pp.289-302, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

GRV_D_inv: A graphical user interface for 3D forward and inverse modeling of gravity data

GEOFIZICHESKIY ZHURNAL-GEOPHYSICAL JOURNAL, vol.43, no.1, pp.181-193, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

ORTA ANADOLU BÖLGESİ ATMOSFER-KABUK ARA YÜZEYİ KABUK YOĞUNLUĞUNUN FRAKTAL BOYUTLAR İLE BELİRLENMESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.3, pp.703-711, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çumra- Konya Bölgesindeki Yüksek Genlikli Gravite Anomalilerine Neden Olan Yapıların Araştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.3, pp.1000-1005, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

COMPARATIVE STUDY ON EDGE DETECTION METHODS FORNORTHWEST OF IRAN

The Online Journal of Science and Technology, vol.9, no.4, pp.238-243, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

24. Güneş Çevrimi Kapsamında Türkiye Civarinda Yermanyetik Alanın Günlük Değişimlerinin İncelenmesi

Journal of Engineering Sciences and Design, vol.7, no.4, pp.885-896, 2019 (Other Refereed National Journals)

Manyetik Anomalilere Neden Olan Basit Şekilli Yer Altı Yapılarının Derinlik ve Geometrilerinin Analitik Sinyal Tekniği Kullanılarak Tahmini

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.993-997, 2018 (Other Refereed National Journals)

BODRUM- ÖREN -AKYAKA SAHİL ŞERİDİNDE TORYUM KONSANTRASYON DAĞILIMININ İNCELENMESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.5, no.3, pp.489-493, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

KUZEYBATI İRAN İÇİN YAPI SINIRI ANALİZİ UYGULAMALARI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.5, no.3, pp.533-536, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kuzeybatı İran İçin Yapı Sınırı Analizi Uygulamaları

Journal of Engineering Sciences and Design, vol.5, no.3, pp.533-536, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bodrum- Ören -Akyaka Sahil Şeridinde Toryum Konsantrasyon Dağılımının İncelenmesi

Journal of Engineering Sciences and Design, vol.5, no.3, pp.489-493, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Güneydoğu Anadolu Çarpışma Kuşağındaki Malatya Elazığ Bingöl Diyarbakır Adıyaman Litosferik Yapının Manyetik ve Gravimetrik Yöntemler ile Araştırılması

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), vol.22, no.2, pp.105-118, 2009 (National Refreed University Journal)

Sismik P Dalga Hızlarından Yararlanarak Termal Kondüktivite Yapısının Belirlenmesi: Isparta Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, pp.60-73, 2009 (Other Refereed National Journals)

Prizma Modelleri Kullanılarak Sentetik Mağnetik Anomalilerinin Gauss- Newton Yöntemi ile Ters Çözümlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.3, pp.437-446, 2006 (National Refreed University Journal)

Prizma Modelleri Kullanılarak Sentetik Mağnetik Anomalilerinin Gauss- Newton Yöntemi ile Ters Çözümlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.3, pp.437-446, 2006 (National Refreed University Journal)

Prizma modelleri kullanılarak sentetik mağnetik anomalilerin Gauss Newton yöntemi ile ters çözümlenmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, vol.10, no.3, pp.437-446, 2006 (Other Refereed National Journals)

Gravite Anomalilerinin Üç Boyutlu 3 B Modellenmesine Dayanılarak Yapı Derinliğinin Belirlenmesine Bir Yaklaşım

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.18, no.2, pp.219-227, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kozak Plütonik Kütlesinin Havadan Mağnetik Anomalilerinin Modellenmesi KB Anadolu

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.17, no.2, pp.147-159, 2004 (Other Refereed National Journals)

Burdur Havzasının Bouguer Gravite Verileri ile Yorumu

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.23-32, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Attempt to Depth Estimate and Boundaries of Burdur Sedimentary Basin, SW Turkey Using Geophysical Methods

International Conferences on Science and Technology, Engineering Science and Technology, ICONST 2019, 26 - 30 August 2019

Determination of the thermal structure using aeromagnetic data for the Aegean Region, Turkey

International Conferences on Science and Technology, ICONST 2019, Prizren, Serbia, 26 - 30 August 2019, vol.2019, pp.484-489

Soil Properties and Liquefaction Potential Evaluation of Arifiye District (Sakarya/Turkey) using MASW Methods

5. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE’ 18), Barselona, Spain, 24 - 26 July 2018, pp.564-570

Estimation of the Optimum Bouguer Correction Density for the Gravity Anomalies of Southwest Turkey

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukraine, 10 August 2017 - 12 August 2018, pp.168-172

The Optimum Bouguer Correction Density For The Nortwest Of Iran Obtained By The Fractal Dimensions.

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 24 - 26 July 2018, pp.610-611

A case study of magnetic method applications on a emery bearing ore field.

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology,Antalya, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018

A STUDY ON DETERMINATION OF THE CRUSTAL DENSITY OF THE ATMOSPHERE-CRUST INTERFACE FOR THE CENTRAL ANATOLIA BY USING THE FRACTAL DIMENSIONS

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, pp.100

DISTRIBUTION OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY IN THE BODRUM PENINSULA AND ITS VICINITY, TURKEY

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, pp.101

Urmia Gölü ve Civarının (KB İran) Manyetik Anomalileri

Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), Zonguldak, Turkey, 15 - 17 June 2017, pp.26

Sandıklı (Afyonkarahisar) Jeotermal Alanında Elektrik Özdirenç Araştırmaları

Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), Zonguldak, Turkey, 15 - 17 June 2017, pp.70

Karadeniz’in Yapısal Özelliklerinin Ve Dipaltı Yapısının Araştırılması İçin Theta Haritası Hesabı

90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesinde Jeofiziğin Serüveni, İstanbul, Turkey, 10 - 13 May 2017, pp.610

Correlation Of Thermal Structure And Vp Velocities Of The Aegean Region

3RD International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.567

Heat Flow And Distribution Of B - Values In Aegean Sea

3RD International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.610

A Suggested Magnetic Anomaly Model Of The Trachytic Dome In SW Of The Golcuk Crater Lake, Isparta, Turkey

3RD International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.536

A graphical user interface for depth and structural index estimation of simple shaped magnetic structures based on an analytical signal approach

3RD International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.532

Investigation Magnetic Susceptibility of Akyaka Ören Bodrum Turkey

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, vol.1, pp.1723

Investigation Magnetic susceptibility of Akyaka Oren Bodrum Turkey

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016

Investigation of Black Sea within the Geophysical Framework

1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, Giresun, Turkey, 31 August - 03 September 2016

Boundary analysis applications for the magnetic anomalies of the Black Sea

7TH INTERNATIONAL GEOSCIENCES STUDENT CONFERENCE, Katowice, Poland, 11 - 14 July 2016

Radiogenic Heat Production RHP of Bodrum Peninsula and Its Vicinity SW Turkey

7TH INTERNATIONAL GEOSCIENCES STUDENT CONFERENCE, Katowice, Poland, 11 - 14 July 2016

Edge Detection of Magnetic Data an Application of Black Sea

7th International Geosciences Student Conference, Katowice, Poland, 11 - 14 July 2016, vol.7, pp.148-150

INTERPRETATION OF MAGNETIC DATA OF THE BLACK SEA USING ANALYTIC SIGNAL METHODS

31st IUGGConference on Mathematical Geophysics, Paris, France, 6 - 10 June 2016

Preliminary Results Of Gamma Ray Measurements In Bodrum Peninsula SW Turkey

31st IUGGConference on Mathematical Geophysics, Paris, France, 6 - 10 June 2016

Geothermal investigations in Sandıklı Afyon city SW Turkey

International Conference on Engineering and Natural Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, vol.2016, pp.131

Depth Estimation From the Magnetic Anomalies of the Northern end of the Fethiye Burdur Fault Zone FBFZ SW Turkey

Chapter 8, Book of Procedings, International Conference on Engineering and Natural Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, vol.2016, pp.1873-1876

GEOTHERMAL INVESTIGATIONS IN SANDIKLI AFYON CITY SW TURKEY

International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.131

Gravity and magnetic studies in Aegean Sea

6th International Geosciences Student Conference, Czech Republic, 13 - 16 July 2015

Ege Denizi Volkanik Yayının Jeofizik İzleri

GYK Genç Yerbilimleri Kongresi, Turkey, 5 - 07 June 2015

Evaluation of Gravity and Magnetic Imprints of the Eastern Anatolian Collision Zone

1st International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Üsküp, Macedonia, 15 - 19 May 2015, vol.1, pp.91

Edge Detection Applications of Magnetic Anomalies of Gölcük Caldera Isparta SW Turkey

1st International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Üsküp, Macedonia, 15 - 19 May 2015, vol.1, pp.51

Edge detection applications of magnetic anomalies of Gölcük caldera

ICENS International Conference On Engineering And Natural Science, Macedonia, 15 - 19 May 2015

MBDEPX4 An interactive tool for Curie Point Depth CPD estimation from spectral analyzes of magnetic data

ICENS International Conference On Engineering And Natural Science, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015

Preliminary Results of the Joint Nasu – Tubitak Project “The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea From Magnetic and Heat Flow Data

The 10th International conference «Azov- Black Sea testing ground for studying geodynamics and fluidodynamics of the formation of oil and gas fields, Kiev, Ukraine, 10 - 14 September 2012, pp.31-32

Books & Book Chapters

Tectonic Escape Mechanism in the Crustal Evolution of Eastern Anatolian Region (Turkey)

in: New Frontiers in Tectonic Research At the Midst of Plate Convergence, Schattner Uri, Editor, InTech Book, pp.289-302, 2011