Sismik P Dalga Hızlarından Yararlanarak Termal Kondüktivite Yapısının Belirlenmesi: Isparta Örneği


KAMACI Z., ÖVER S., DOLMAZ M. N. , KALYONCUOĞLU Ü. Y. , ÇİFTÇİ C.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, pp.60-73, 2009 (Peer-Reviewed Journal)