Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortopedik Cerrahi Sonrası Telerehabilitayonun Etkinliği: Sistematik Derleme

ICONST 2018-International Conference on Science and Technology, 5 - 09 Eylül 2018

Ortopedik Cerrahi Sonrası Telerehabilitasyonun Etkinliği: Sistematik Derleme

ICONST 2018-International Conference on Science and Technology, 5 - 09 Eylül 2018

The effectiveness of matrix rythm therapy in patients with chronıc low pain: pilot study.

10th European Pain Federation 6- September 2017, Copenhagen, Denmark., 6 - 09 Eylül 2017