Fizyoterapistlerin tükenmişlik düzeylerinin empatik eğilimleri üzerine etkisi


BAŞKURT Z. , KESKİN T., BAŞKURT F. , ÖZCAN N. T.

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 Mayıs 2018